©Sophie Richez - Matthias Diependaele

€ 648.954 voor ondersteuning lokaal woonbeleid in  Ninove,  Denderleeuw  en  Haaltert  

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Wonen, maakt 648.954 euro vrij om het lokaal woonbeleid in  Ninove,  Denderleeuw  en  Haaltert  te ondersteunen en hen te stimuleren om intergemeentelijk samen te werken. “De lokale besturen zijn de motor van ons Vlaams woonbeleid”, zegt Vlaams minister Diependaele. “Met deze subsidie willen we de gemeenten een financieel duwtje in de rug geven om het woonbeleid vorm te geven.”

Iedereen moet goed kunnen wonen in Vlaanderen. Daarom verdienen alle segmenten van de woningmarkt de nodige aandacht en ondersteuning. De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen.

“Om deze uitdagingen aan te gaan, rekenen we op de lokale besturen”, zegt minister Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Ninove, Denderleeuw en Haaltert de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid.

“Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.” aldus Matthias Diependaele

©Sophie Richez – Matthias Diependaele

“Dankzij de Vlaamse regering en Matthias Diependaele komen opnieuw extra middelen toe voor Ninove. We zullen vanuit de gemeenteraad de goede besteding van deze middelen opvolgen. Deze extra ondersteuning om samen te werken met Denderleeuw en Haaltert zal meehelpen aan een kwaliteitsvol huisvestingsbeleid”. vertelde Karolien de Rooze

©Karolien De Rooze
X