©Sophie Richez - Dorpsraad Nederhasselt

Jubileum nieuwjaarsreceptie Nederhasselt brengt veel volk op de been

Zondag 5 januari staken de besturen van de Gezinsbond, Vrouwen met Vaart, Davidsfonds, Samana, het Amanduskoor, het kermiscomité, de Kerkploeg en de Raad van Bestuur Hof ter Beke opnieuw de handen uit de mouwen en boden in het samenwerkingsverband van de Dorpraad aan al hun leden en aan alle inwoners van Nederhasselt voor de 20ste keer een nieuwjaarsreceptie aan.

Historiek

Het voorstel tot oprichting van een overlegplatform in ons dorp dateert van 1997. Het gedachtegoed werd hard gemaakt t.g.v. een tafelgesprek waarop afgevaardigden van alle lokale verenigingen en organisaties werden uitgenodigd. De behoefte aan overleg, kennismaking met elkaars doelstellingen, afstemming van programma’s , attentie voor constructieve samenwerking en aandacht voor het welbevinden van onze dorpsgenoten en leden van de organisaties bleek een gedeelde zorg te zijn. Nederhasselt heeft namelijk van oudsher een bloeiend verenigingsleven gekend – onze (voor)ouders dankbaar zijnde werd op het einde van de avond beslist om voortaan een periodiek overlegmoment te organiseren. Naar aanleiding van dat besluit op 1 oktober 1997 werd de ’DORPSRAAD NEDERHASSELT’ het officieel overlegplatform.

Sindsdien worden jaarlijks twee vaste vergaderingen georganiseerd. (februari/maart en september/oktober). De Dorpsraad is tevens erkend door de stedelijke adviesraad voor cultuurbeleid. Tot voor een paar jaar waren vaste afgevaardigden van de lokale traditionele sociaal-culturele verenigingen, vertegenwoordigers van de voetbalclub en van onze dorpsschool op de vergaderingen trouw aanwezig. De samenstelling is weliswaar geleidelijk aan gewijzigd door reorganisaties in het sociaal-cultureel verenigingsleven, een aantal organisaties werken namelijk hoe langer hoe meer dorpsgrensoverschrijdend. Doch de intentie tot lokaal overleg blijft onze drijfveer, nieuwe organisaties en creatieve initiatieven worden dan ook met open armen verwelkomd!

Naast intern overleg wordt vanuit de Dorpsraad in functie van het algemeen belang gecommuniceerd met het stadsbestuur: gaande van de organisatie van een hoorzitting met betrekking tot het bijzonder plan van aanleg en de herinrichting van onze dorpskern ( oktober 1998) tot een aantal concrete meldingen en vragen naar realisaties. Een paar voorbeelden: aanzet tot gesprekken met de RVB en het stadsbestuur voor de wederopbouw van de beschadigde zijgevel van ons parochiehuis, vraag voor verharding van de tijdelijke dorpskernparking, zorg voor wandelwegen en fietspaden, vraag voor parking voor personenauto’s aan en watervoorziening op de begraafplaats. Tevens werd onze medewerking verleend aan het stedelijk Leaderproject ‘Dynamiet in de dorpen’. Hieruit is de structurele aandacht gegroeid voor het onderhoudsplan voor buurtwegen in Nederhasselt met uitbreiding naar alle deelgemeenten van Ninove. Het virtueel museum (www.munha.net) en het monument ‘Mu.N’Ha’ zijn eveneens resultaten van dat project. Opmerkelijk vruchtbaar was de coördinerende functie van ons  overlegplatform in het kader van het jubileumjaar. Dankzij de uitzonderlijk vlotte en aangename samenwerking tussen alle lokale verenigingen, de school en het stadsbestuur werden honderden (oud) dorpsgenoten betrokken voor, tijdens en na de jubelviering. Het feestjaar 2003 was bij uitstek ‘Het jaar van de verbinding’.

Voor een lokaal Nieuwjaarsaperitief werden dorpsbewoners voor het eerst genodigd op 7 januari 2001. Ziekenzorg, K.B.G., Beheerraad Hof Ter Beke, B.G.J.G., V.K. Nederhasselt, K.V.L.V. de Parochieploeg en Kerkfabriek organiseerden dit eerste aperitief in het samenwerkingsverband van de Dorpsraad. Een aantal verenigingen nemen inmiddels dit ontmoetingsmoment op in hun jaarprogramma, het Nieuwjaarsaperitief is in Nederhasselt a.h.w. uitgegroeid tot een vaste waarde. De organisatie blijft haalbaar dankzij oude bekende en nieuwe welgekomen vertegenwoordigers van al dan niet recentere organisaties. Dat na deze twintigste editie, in onze dorpsgemeenschap met steeds meer jonge mensen, de bindkracht gestaag mag groeien tot welbevinden van groot en klein, van jonge, jongere en jongste inwoners…

©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt
©Sophie Richez – 20ste Nieuwjaarsaperitief Nederhasselt

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X