Gaan we in 2020 muren bouwen of bruggen? (nieuwjaarsspeech burgemeester De Vriendt in Zwalm)

Dit was de speech van burgemeester Eric De Vriendt

“Als we met een eerste blik naar de wereld kijken lijkt het alsof deze uit elkaar aan het vallen is. Iedereen plooit zich terug op zijn eigen gelijk. Trump in Amerika, Johnson in Engeland onze verkozenen van mei 2019. En voor je het weet tast ook deze mentaliteit onze eigen wondermooie gemeente aan. Mensen graven zich in. Men is zo overtuigd dat zijn standpunt, zijn groep, zijn partij de waarheid heeft en voelt het als een verdienste als men niet toegeeft.

De grote fout die men hier maakt is dat mensen niet gemaakt zijn om op hun eentje te leven: opgesloten in hun gezin, groep, organisatie of partij. We zijn gemaakt om samen te leven. Laten we maar eens kijken in ons eigen leven waar de echte momenten van “geluk” zich bevinden. Het zijn deze momenten waar we met anderen konden samenwerken, waar we in het gezin een warme band hadden. Vaak kijken we met veel dankbaarheid terug op onze tijd in de jeugdbeweging en of andere organisaties. Daar werd er nog samengewerkt.

Een mens is niet gemaakt om muren te bouwen tussen andere mensen, tussen groepen, dorpen en landen. We zijn gemaakt om bruggen te bouwen. We zijn gemaakt om ons in te spannen om elkaar te begrijpen en toenadering te zoeken tot elkaar. We zijn niet gemaakt om te verdorren in het oude ik-land maar laten we bouwers worden van dat nieuwe wij-land.

Hoe kunnen we dat doen?
Mag ik drie stappen voorstellen. Een eerste stap is dat elke mens de moeite waard is. Laten we respect hebben voor elkaar en oprecht naar elkaar luisteren. Probeer altijd eerst de ander te begrijpen. Kleef niet te vlug een etiket op iemand. Dit vraagt moed, geduld en mildheid.
De tweede stap is dat je ook zelf je gedacht durft zeggen of je visie helder deelt met respect voor de ander. Een brug bestaat minstens uit twee pijlers. Naar elkaar luisteren wil niet zeggen dat je het met alles akkoord hoeft te zijn en over je heen laat walsen.
De derde stap is wel de belangrijkste. Het is de stap van de pauze, de stilte, even wachten. Als we ons hebben ingezet om goed naar elkaar te luisteren maar ook de tijd hebben genomen om ons ook goed uit te drukken dan kan dit een ruimte scheppen waarin we tot iets nieuw kunnen komen. Problemen die schijnbaar onoplosbaar waren krijgen een perspectief. Je begon met wantrouwen tegenover elkaar maar na een oprecht gesprek is er opnieuw een basis van vertrouwen waarop je verder kan bouwen.

Als we van 2020 in Zwalm voor al onze bewoners, al onze groepen en organisaties een uniek jaar willen maken dan zullen deze drie woorden daarbij helpen: luisteren, spreken en verbinden. Laten we bruggen bouwen overal waar we kunnen want dan zal er beweging zijn en geluk in onze prachtige gemeenschap. Mensen zullen dan niet alleen naar Zwalm komen voor het unieke landschap maar ook voor de wijze mensen die er wonen.

Laten we in 2020 geen muren bouwen tussen elkaar maar bruggen naar elkaar.”
Eric De Vriendt — burgemeester van Zwalm