cheque sterzingen overhandigd door voorzitter Cantacansa

Cantacansa ging “sterzingen” voor OCMW-Lierde.

Het Lierdse zangkoor “Cantacansa” zong tijdens de eindejaarperiode voor mensen in nood.

Traditiegetrouw trokken de zangers van Cantacansa gedurende de eindejaarperiode weer langs de Lierdse straten. Met het “Sterzingen” verzamelden ze zo de som van €519,75 en ook dit jaar schonken ze dit mooie bedrag aan het OCMW van Lierde.

In het bijzijn van de sociaal assistenten overhandigde Cantacansa voorzitter Mirel Holderbeke de omslag met het geld aan Antoine Van De Maele, schepen van sociale zaken en voorzitter van het Bijzonder Comit é van de Sociale Dienst.

“We zijn Cantacansa zeer erkentelijk voor dit prachtig initiatief en de steun die ze op deze manier bieden aan de minderbedeelden en mensen in nood in onze gemeente. Onze sociale dienst zal deze gift besteden voor het aankopen van voedselbonnen bij onze plaatselijke handelaars. Namens al diegene die we op deze manier kunnen helpen, onze medewerkers en mezelf wens ik Cantacansa nogmaals van harte te danken” aldus schepen en voorzitter van de sociale dienst Antoine Van De Maele.