Burgemeester Tania De Jonge
©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge

Burgemeester Tania De Jonge legt plaatsverbod op voor zes jongeren

Woensdag 15 januari besliste burgemeester Tania De Jonge om zes jongeren een tijdelijk plaatsverbod op te leggen voor de maximale termijn van één maand. Deze beslissing werd genomen naar aanleiding van enkele ernstige overlastfeiten die zich half december afspeelden in de omgeving van jeugdcentrum De Kuip en die ter kennis werden gebracht door de politie. Naar aanleiding van deze feiten wordt het deze jongeren verboden aanwezig te zijn op enkele welomschreven locaties die verband houden met de verstoring van de openbare orde in de stad. Na een maand volgt een evaluatie, waar zal worden beslist of de maatregel kan worden opgeheven of moet worden verlengd. Van de drie andere plaatsverboden die eind vorig jaar werden opgelegd, werden er twee hernieuwd en één afgerond met een positieve evaluatie.

©Sophie Richez – Jeugdhuis De Kuip