2 maanden werken aan de Heldenlaan

Maandag 3 februari starten werken op de Heldenlaan in Zottegem. Het gaat om ingrijpende werken die hinder zullen veroorzaken maar wel gefaseerd zullen verlopen. De geschatte duurtijd is 40 werkdagen.

Het gaat om werken aan de nutsleidingen voor: gas, elektriciteit, water en glasvezel. Ze worden uitgevoerd in opdracht van Fluvius dat laat weten te zullen proberen de hinder tot een minimum te beperken en alles te zullen herstellen in oorspronkelijk. “Er zal gedurende de ganse periode van de werken doorgang voorzien worden naar de winkels, wel dient er tussen de bomen een stockage te gebeuren van materiaal.”

Fasering van de werken

  1. Neerhofstraat en Laurens de Metsstraat worden afgesloten thv Heldenlaan: doorsteek + aanleg
  2. aanleg onpare kant vanaf rond punt richting Markt: straat afgesloten
  3. aanleg pare kant vanaf Neerhofstraat richting rond punt
  4. aanleg vanaf Arthur Scheirisstraat tot aan Neerhofstraat

Bron Radio M FM