Column Mike Vanderroost: De essentie van mijn vriend Eddy

Een hommage aan een vriend

Je komt in je leven maar een handvol personen tegen die je, al dan niet bewust, met weinig woorden leiden tot een fundamenteel inzicht over een bepaald aspect van jezelf en/of de wereld waarin je leeft.
Enkele jaren geleden had ik dat gevoel bij Eddy nadat ik op een aangename lentedag een poos naast hem had gezeten op een bank in Zottegem. Wie is Eddy? Eddy, geboren als Eddy Poisson, is een vaste waarde in de marge van mijn bestaan en in het decor van vele van mijn herinneringen. Eddy is er in de verte altijd geweest. Eddy was er toen ik als kind buiten speelde in Bevegem en toen ik naar en van school fietste in Zottegem. Eddy was er toen ik op zondagavond naar Gent vertrok om er de student uit te hangen en op vrijdagavond moe gehangen van Gent terug naar huis keerde. Eddy was en is er nog steeds als ik om welke redenen dan ook vertoef in mijn geliefde geboortestad.
Op die bewuste lentedag zaten Eddy en ik dus voor het eerst in ons leven broederlijk naast elkaar, onbevooroordeeld gapend naar de mensen die ons gezichtsveld doorkruisten. Eddy sprak met weinig woorden over de duurte van het leven en over de reizen die hij nog in het vooruitzicht had. Hij vertelde met even weinig woorden over zijn werk en over het persoonlijk verlies van enkele van zijn dierbaren. En toen, op dat moment, drong het voor het eerst tot mij door wie Eddy echt was en werd ik overvallen door zowel bewondering als ontroering. Bewondering voor zijn zelfstandigheid en luciditeit, ontroering voor zijn bezorgdheden en vrolijkheid. Sinds dat moment is Eddy niet langer meer de bekende onbekende in mijn leven. Eddy is echt, en zonder twijfel echter dan de mensen die hem soms laatdunkend of meewarend aankijken op straat, of misbruik maken van zijn goedheid of naïviteit.
Beweren dat Eddy een standbeeld verdient is misschien wat overdreven, maar in mijn hoofd plaats ik hem en al de mensen die hem omringen toch op een pi ëdestal. En tot slot nog dit: als je in de toekomst Eddy en zijn beste vriend Andy tegenkomt in Zottegem, zwaai dan even naar hen of stop even voor een korte babbel!