©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Infosessie prikongevallen zwerfvuiljagers op 22 januari

De stad geeft, in samenwerking met CGG Zuid-Oost-Vlaanderen en Project Spuitenruil, aan allen die zich inzetten om Ninove een propere stad te maken (en houden) de kans om kosteloos een infosessie van een projectmedewerker Spuitenruil bij te wonen. De medewerker licht toe hoe hun functie relevant is voor de zwerfvuiljager, wat de (verborgen) risico’s van afval ruimen zijn, hoe er veilig rond gewerkt kan worden, en hoe zij de problematiek van de gebruikte spuiten aanpakken.

De vorming vindt plaats op woensdag 22 januari om 19 uur in het stadhuis (Centrumlaan 100). Er is iemand van de dienst integrale veiligheid aanwezig om ervaringen uit te wisselen en meer toelichting te geven als de mensen vragen hebben betreffende sluikstorten.