ingezonden foto neos

Neos Oosterzele huldigt afscheidnemende bestuursleden

Een mooi eerbetoon voor jarenlange inzet

Neos Oosterzele heeft tijdens haar jaarlijks Nieuwjaarsfeest en Algemene Vergadering hulde gebracht aan vier verdienstelijke bestuursleden die de fakkel doorgeven. Voorzitter Henri Serlippens bracht een mooi eerbetoon aan Christianne Gabri ël, Maria (Mieke) Schepens, Rita Coucke en Guido Vervust.   ‘Het succesverhaal van Neos Oosterzele is onder meer te danken aan deze vier verdienstelijke bestuursleden’, speechte voorzitter Serlippens. (Reporter 17, DDL, foto’s Neos).
De Algemene Vergadering kende aan Christianne Gabri ël, Maria (Mieke) Schepens en Rita Coucke de titel toe van Ere-Bestuurslid uit waardering en erkentelijkheid voor hun bijzondere inzet. Guido Vervust was van 2006 tot 2019 bestuurslid, waarvan ruim acht jaar een gedreven voorzitter. Hij krijgt de titel van Ere-Voorzitter en Ere-bestuurslid van Neos Oosterzele. De staande ovatie sprak boekdelen.
De vier afscheidnemende bestuursleden ontvingen een oorkonde en een mooie attentie. Ze kregen een schitterend eerbetoon voor hun jarenlange inzet. Pas nu beseften ze hoe geliefd ze waren bij Neos Oosterzele. Ze cre ëerden een hartelijke sfeer en hadden een groot hart voor Neos Oosterzele. Altijd bereid om voor hun vereniging   een tandje bij te steken. In de galerij van geliefde figuren van Neos Oosterzele nemen Christianne, Marie (Mieke), Rita en Guido een heel bijzondere plaats in. De grootste voldoening? De waardering van de leden. Ze kregen een welverdiende warme hommage.   Veel appreciatie. Het bestuur van Neos Oosterzele dankt hen voor de vriendschap, hun inzet, alle verwezenlijkingen én de continuïteit binnen de Neos-club. Neos Oosterzele wenst hen van harte nog vele gelukkige jaren en hoopt hen op tal van Neos — activiteiten te mogen begroeten. Bedankt voor alles, Christianne, Maria (Mieke), Rita en Guido.       Reporter 17