©RV - Stad Ninove

De Ninoofse zwerfvuiljagers en Stad Ninove hebben het nieuwe jaar sterk ingezet, er zijn twaalf sluikstorters gevat

Samenwerking actiegroep en stad heeft resultaat, stad plant bijkomende maatregelen

Het eerste weekend van 2020 verzamelden de zwerfvuiljagers een 40-tal zakken huisvuil, die ondertussen stuk voor stuk door medewerkers van de stad werden doorzocht. Die zoektocht leidde tot de identificatie van 12 sluikstorters, die allen een forse boete mogen verwachten.

Het eerste weekend van 2020 hebben de gedreven Ninoofse Zwerfvuiljagers een 40-tal zakken sluikstort verzameld die in de berm van de Koning Boudewijnlaan werden gegooid. Dit is de balans, net geen jaar na de vorige grote opkuis. Bij die eerste opruimactie door het AWV werden meer dan 100 zakken sluikstort geruimd uit de bermen.

De GAS-vaststeller van stad Ninove doorzocht deze 40 zakken, samen met nog 24 zakken van andere locaties, op gegevens. Dit gebeurde samen met de gemeenschapswachten van de stad. Bij deze grootschalige controle werden uiteindelijk bruikbare gegevens gevonden in 15 verschillende zakken, waardoor 12 unieke daders konden worden geïdentificeerd. Burgemeester Tania De Jonge uit alvast haar tevredenheid over de samenwerking van de Ninoofse zwerfvuiljagers met de stadsdiensten en de doorgedreven aanpak waar de stad voor staat: “Enkel een volgehouden beleid van identificatie en sanctionering van de daders zal op langere termijn verandering brengen op het terrein. Met administratieve sancties tot 350 euro en een minimale opruimingskost van 250 euro gaan de daders toch twee keer nadenken.”

Dit is een verderzetting van de prioritaire aanpak van het stadsbestuur rond sluikstorten. In 2019 werden er zo 75 sluikstorters betrapt aan de hand van doorzochte zakken. Samen met de 50 die op camerabeelden betrapt werden, is er sprake van een grote toename in het aantal gevatte sluikstorters vergeleken met eerdere jaren. “Een bewuste keuze van het bestuur,” vertelt schepen van Leefmilieu Wouter Vande Winkel, “Zwerfvuil en sluikstorten zijn een doorn in het oog van onze inwoners en we willen hier blijvend op inzetten. Met intercommunale Ilva bekijken we trouwens of we intergemeentelijk kunnen samenwerken rond de problematiek. De unieke samenwerking van onze stad met een heel gedreven actiegroep als de zwerfvuiljagers is daarbij een voorbeeld hoe een stad met haar burgers kan samenwerken.”

Het stadsbestuur Ninove zal ook in toekomst blijven inzetten op de uitbreiding van de capaciteiten van de dienst integrale veiligheid om nog zwaarder te strijden tegen de problematiek van sluikstorten. “We willen alle gemeenschapswachten opleiden tot GAS-vaststellers,” vertelt burgemeester De Jonge, “Op die manier verhogen we onze capaciteit om identificaties te doen”.

 

©RV – Stad Ninove