Godveerdegem: misviering met receptie

Ter gelegenheid van het kerkelijk feest van Sint-Paulus’ bekering (op 25 januari) vindt in de kerk van de parochie Sint-Paulus’ bekering Godveerdegem op vrijdag 24 januari om 19 uur een speciale misviering plaats die zal opgeluisterd worden door het plaatselijk Sint-Pauluskoor onder leiding van dirigent Antoine De Troyer.

Met de logistieke medewerking van de Landelijke Gilde en de KVLV-afdeling Godveerdegem wordt — ook in de kerk — na deze eucharistieviering een (nieuwjaars)receptie aangeboden waarvoor alle parochianen uitgenodigd worden.