©Sophie Richez - Schepen van financi ën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Katie Coppens en burgemeester Tania De Jonge

Stad Ninove sluit afvalverwerkend bedrijf. Slotstuk van jarenlange juridische strijd?

Burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) heeft het afvalverwerkend bedrijf aan de Elisabethlaan in Ninove bij burgemeesterbesluit laten verzegelen en sluit daarmee het bedrijf: “Het bedrijf lapt al jarenlang de regelgeving aan zijn laars en verloor eind december zijn vergunning op basis van een harde procedure die de stad gevoerd heeft.”

Geen vergunning

Wie het bedrijf aan de kruising van de Elisabethlaan met de Centrumlaan voorbijgaat, kan er moeilijk naast kijken: tonnen gemengd afval, bouwafval en grond stapelen zich vele meters hoog op. Het bedrijf is dan ook al jarenlang een doorn in het oog van het Ninoofse stadsbestuur. “Het bedrijf legt al jarenlang de bepalingen van de verleende vergunning naast zich neer, onder andere door het ontbreken van een sproei-installatie die bij droog weer opwaaiend stof moet voorkomen, de geldende tonnagebeperking fors te overschrijden en gemengd afval te aanvaarden”, vertelt burgemeester De Jonge. “Alle pogingen om de werking van het bedrijf toch reglementair te laten verlopen, zijn mislukt, dus rest ons geen andere mogelijkheid dan de sluiting van het bedrijf en de verzegeling van de terreinen. Het besluit werd genomen omdat er geen vergunning meer is voor de exploitatie van het bedrijf.”

Harde juridische strijd

Daarmee lijkt een voorlopig einde te komen aan de lange juridische strijd die de stad tegen de firma voert. “Veel inwoners denken dat de stad maar laat betijen, maar niets is minder waar”, zegt schepen voor omgeving Katie Coppens. “We voeren al bijna 4 jaar een harde juridische strijd om het bedrijf te dwingen het anders aan te pakken. Die procedure heeft ons al meer dan 80.000 euro gekost, waarbij we dwangsommen hebben ge ëist en beslag hebben laten leggen op gronden van de firma. Helaas moeten we vaststellen dat die hele procedure heel log is en enorm veel tijd in beslag neemt.”

Anticiperen

Toch zal het nog flink wat voeten in de aarde hebben om de situatie opnieuw genormaliseerd te krijgen. Het stadsbestuur drong dan ook bij de milieu-inspectie aan op een overleg om te bekijken wat er kan en moet gebeuren met het terrein. “Wat de toekomst ook brengt, het terrein zal gesaneerd moeten worden”, vertelt schepen voor leefmilieu Wouter Vande Winkel, “Het stadsbestuur wenst daarop te anticiperen en wil snel duidelijkheid over welk traject daarbij gevolgd moet worden.”

©Sophie Richez – Wouter Vande Winkel, schepen van Mobiliteit, openbare werken, leefmilieu en klimaat