Speelbos Droombergen wint de Groene Pluim

Afgelopen zaterdag heeft Groen Zottegem haar zestiende Groene Pluim uitgereikt aan Speelbos Droombergen.

Net als de vorige jaren waren er drie genomineerden. Duidelijke winnaar van de pluim is Speelbos Droombergen.

“Een project van buurtwerking Oombergen, de lokale lagere school, de kerkfabriek en heel wat lokale enthousiastelingen”, wordt het door Groen Zottegem omschreven. “Het speelbos is een nieuwe ontmoetingsplaats in de oude pastorietuin. Een plaats voor jong en oud. Een rustplekje na een werkdag en een plaatsje om te ravotten na school. Kortom, een plaatsje voor iedereen! Een mooi staaltje van burgerparticipatie in Zottegem. Dit project werd afgewerkt in juni 2019 met een feestelijke opening. Daar stopt het niet. De buurtwerking werkt nu een plan uit voor de herbestemming van de kerk en het vergroenen van het kerkhof.”

Ook de andere twee genomineerden, Cunina vzw en de Jeugdraad Zottegem, gingen niet met lege handen naar huis.

“Cunina vzw richt zich vooral op onderwijsprojecten in Nepal, Haïti, Zuid-Afrika, Filipijnen en Oeganda. Met het geld van peterschappen sturen ze kansarme kinderen naar school. Marc en Erna steunen de projecten ondertussen op verschillende manieren. “We gaan naar evenementen en scholen om er te spreken over Cunina. Marc zetelt in twee adviesraden voor Ontwikkelingssamenwerking om geld bijeen te krijgen. De jeugdraad is een autonome adviesraad, een pittige motor, draaiend voor en door jongeren, om bij te dragen tot een levendig, vernieuwend en aangenaam Zottegem, aangedreven door de samenwerking met verschillende jeugdige medespelers.”

Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege gaf inspirerende woorden over natuur en ruimtelijke ontwikkeling en overhandigde een prijs én een aandenken aan de Groene Pluim gemaakt door Saskia Baele. In haar nieuwjaarsspeech blikte Heidi Schuddinck, gemeenteraadslid voor Groen, terug op 2019 en onderstreepte het belang van participatie en inspraak om van Zottegem een toekomstgerichte warme sociale stad te maken met een gezond woonklimaat.”