Mededeling van de brandweer!

De brandweer in het verkeer: toelichting door de brandweer zelf.

Onlangs werd onze brandweerzone geconfronteerd met een medewerker die betrokken was bij een verkeersongeval op weg naar de brandweerkazerne, voor een dringende oproep. Deze gebeurtenis, en de reacties die hierop kwamen zijn de aanleiding van deze korte toelichting omtrent “de brandweer in het verkeer”.

Bij het binnenkomen van een dringende oproep wordt verwacht van een vrijwilligerskorps dat een eerste voertuig 5 minuten na de oproep vertrekt.
Die 5 minuten beginnen te lopen van zodra de zakontvanger van de brandweervrijwilliger afgaat.
Hierop zal de vrijwilliger de plaats verlaten waar hij zich bevindt, naar de kazerne rijden, zijn stadskledij uitdoen, zijn interventiekledij aandoen, naar het brandvoertuig lopen, en op zijn collega’s wachten om zo snel als mogelijk te kunnen vertrekken met het brandweervoertuig .
Het traject tussen woonst en kazerne is veelal een netelig traject: je weet dat ergens iemand op hulp zit te wachten en je wil zo snel als mogelijk de kazerne bereiken.
Maar op het moment dat de brandweervrouw- of man in zijn of haar voertuig zit, dienen de verkeersregels strikt gevolgd te worden.
Er mag niet zomaar worden ingehaald, er mag niet door het rood worden gereden, de snelheidslimiet dient gerespecteerd, enzovoorts.
Daarnaast mag de opgeroepene geen gebruik maken van specifieke lichteffecten, en mag deze ook niet onnodig toeteren.
U begrijpt dat dit een hachelijke tweestrijd is tussen snel burgers in nood willen helpen en de geldende reglementering niet te overtreden. Daarenboven is het voor burgers ook niet altijd goed duidelijk dat iemand zich naar de brandweerkazerne spoedt omwille van een dringende oproep.

Een priv évoertuig mag immers niet worden uitgerust met zwaailichten of offici ële bestikkering van brandweervoertuigen.
Het is dus goed mogelijk dat burgers als u niet te spreken zijn over het gedrag dat sommige van onze manschappen stellen. Toch vragen wij u om begripvol te zijn. Ja, verkeersregels gelden voor iedereen, en dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd.
En daar maken we onze manschappen ook attent op.
Maar tot op vandaag hebben onze manschappen die huis en gezin laten staan voor het in veiligheid brengen van een onbekende, ook geen legale middelen om zich kenbaar te maken in het verkeer; een leegte in de erkenning van ter hulp snellende medewerkers. Merkt u evenwel toch een gehaaste collega op, maak dan heel even plaats.
Meestal beschikt een brandweerman over een klein plaatje met insigne van de brandweer dat op de voorruit is aangebracht.
U hebt met die kleine geste mogelijks een levensbelangrijke seconde geschonken aan een persoon in nood.

Brandweervoertuigen op weg naar een dringende interventie zijn prioritaire voertuigen. Mocht u een interventievoertuig tegenkomen, welke zich kenbaar maakt met sirene en blauwe zwaailichten, respecteer dan volgende regels:

  • Blijf kalm, en houd het aanrijdend voertuig en de rest van het verkeer nauwlettend in de gaten. Doe niks onvoorspelbaars!
  • Maak plaats: bent u in de bebouwde kom, en kunt u stoppen, zet uw voertuig dan even aan de kant, opdat het voertuig gemakkelijk kan passeren. Blijf niet rijden (zeker niet in de bebouwde kom): dit bemoeilijkt een inhaalmanoeuvre
  • Geef voorrang: een voertuig met sirene en blauwe zwaailichten is op weg naar een dringende interventie
  • Maak gebruik van het visgraatprincipe indien u zich op een twee-of drievaksbaan bevindt: wagens op het linkerrijvak gaan dan uiterst links staan en die op het rechterrijvak uiterst rechts