Open VLD: “Stad Zottegem loopt kans mis om schulden af te bouwen”

Volgens gemeenteraadslid Dirk Minnaert (Open VLD) loopt de stad Zottegem de kans mis voor structurele schuldafbouw en meer budgettaire mogelijkheden bij toekomstige uitdagingen.

“Het stadsbestuur spreekt van een mooi resultaat bij de begroting 2020-2025, maar ze omvat diverse eenmalige opbrengsten”, zegt Minnaert. “Ondanks 13,5 miljoen bijkomende middelen, stijgt de schuldenlast met 4 miljoen euro. De schuldgroei van de stad is even afgeremd in 2018-2019 door het uitstellen van geplande investeringen, zoals de renovatie van het centrum en de bouw van de cultuurzaal. Nu volgt er tegen einde 2025 een stijging van de schuld tot een totaal van 70,8 miljoen euro. Daarna dient nog twee jaar geïnvesteerd te worden in de cultuurzaal, die pas tegen 2028 klaar zal zijn.”

Kosten afbouwen

Volgens Minnaert kan de stad haar financi ën structureel verbeteren door de werkingskosten blijvend af te bouwen. “Het moet toch mogelijk zijn om de kosten voor goederen, diensten en personeel tot 2025 jaarlijks met 1 tot 2 procent af te bouwen? Vanaf 2026 kan men opnieuw een gewoon groeiritme aanmeten. Dit kan zonder ontslagen en met een kwaliteitsverbetering voor zowel personeel als burger. Het vereist betere aankoopprocedures, werkprocessen, flexibiliteit, motiverende leiding, aangepaste opleiding en materiaal. Extra wervingen blijven hierbij mogelijk, waar nodig. Dit plan biedt een kostendaling met 13 tot 20 miljoen voor de huidige begrotingsperiode 2020-2025 én een kostendaling met 22 tot 33 miljoen vanaf de volgende legislatuur.”