©Sophie Richez - Politie Ninove

Special Assistant Unit Dender, samenwerking met politiezones Aalst en Dendermonde

Naast een betere interne en externe communicatie en een preventieve werking en zichtbaarheid door uitbreiding van de wijkcapaciteit, bestaat de nood aan gespecialiseerde interventiecapaciteit. Wanneer in het verleden bijzondere bijstand vereist was kon beroep gedaan worden op de speciale eenheden van de federale politie (DSU en POSA).   Door de opgelegde besparingen op federaal niveau en de gestegen werklast van deze diensten in terrorismedossiers is hun inzetbaarheid voor de lokale politie sterk beperkt. Om die reden hebben een aantal grote politiezones reeds een bijzonder bijstandsteam opgericht. In onze regio en de nabije politiezones in Vlaams-Brabant beschikt enkel de Politiezone Aalst over dergelijke eenheid, ORCO genaamd.

 Om die reden wordt, in samenwerking met de politiezones Aalst en Dendermonde, het ‘SAU Dender’ opgericht. SAU staat voor ‘Special Assistant Unit’ of in het Nederlands ‘Bijzonder Bijstand Team’.   Er wordt op deze manier een performantere en adequatere hulpverlening georganiseerd, waarbij tevens de veiligheid van de eigen medewerkers wordt verhoogd bij risicovolle en complexe tussenkomsten. Het verhogen van deze veiligheid zal worden bereikt door inzet van gekwalificeerde medewerkers conform de omzendbrief van de geïntegreerde politie GPI81.  

Het SAU Dender zal ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de reguliere diensten van de participerende politiezones, in het bijzonder:  

  • opdrachten voorzien in de omzendbrief GPI81
  • de algemene dreiging in Belgi ë volgens de richtlijnen van OCAD
  • de algemene veiligheid op bepaalde evenementen
  • bijzondere bijstand aan de recherchediensten bij versterkte huiszoekingen
  • de uithaling/overbrenging van (vlucht)gevaarlijke gevangenen (categorie 2)
  • het nemen van maatregelen ter voorbereiding van de tussenkomst van de speciale eenheden van de Federale Politie in geval van gijzeling of Fort Chabrol (= noodploeg)
  • het voorzien in SRT patrouilles (Snelle Respons Team) in het raam van de fenomeengerichte werking
  • specifieke fenomeenbestrijding (jeugdbendes, diefstallen met geweld,…)
  • bijstand voor specifieke risico’s (bijstand sociale dienst,…).

Door eenvormigheid inzake opleiding en training, materiaal en de laterale ondersteuning tussen de participerende politiezones inzake personeel en materiaal, zal het SAU Dender op een professionele en veilige manier risicovolle operaties en tussenkomsten kunnen afhandelen en instaan voor een verhoogd veiligheidsniveau.  

De twee eerste medewerkers van onze politiezone slaagden vorig jaar voor de selectieproeven, na een intensieve voorbereiding.   Zij vangen hun opleiding aan in maart van dit jaar. Inmiddels is een volgende lichting medewerkers zich aan het voorbereiden op de volgende selectieprocedure die waarschijnlijk in het najaar 2020 zal plaatsvinden.