Stad investeert in ontmoetingscentra om verenigingsleven te ondersteunen.


Geraardsbergen. Veel dorpsraden, dorpen, verenigingen maken gebruik van parochiezalen of ontmoetingscentra. Dit maakt een groot deel van hun werking uit in de deelgemeenten.   Vaak zijn kleine verenigingen de stuwende kracht achter de ‘herleving’ van deze gebouwen en zorgen ze onmiskenbaar voor ‘ontmoeten’ in die deelgemeenten. ‘Omdat de infrastructuur vaak ondermaats is of was,’ zegt schepen Kristin Vangeyte ,’hebben we ook dit  meerjarenplan werk gemaakt om voor de ondersteuning van ontmoetingscentra  de nodige budgetten vrij te maken. De vrijwilligers die gebruik maken van de ontmoetingscentra verdienen al onze waardering.’

‘Als ik zie wat er allemaal gebeurt voor uiteenlopende activiteiten, ook vaak naar ouderen toe..dan kan ik enkel trots zijn en heel veel waardering hebben voor al wat deze mensen betekenen in onze stad. Wanneer Okra  een namiddagje pannenkoeken en koffie willen organiseren voor de ouderen in die deelgemeente, wel dan is het toch fijn als de verwarming goed functioneert, er een proper en praktisch keukentje is om dat allemaal klaar te maken of wanneer de ziekenzorgverenigingen een kerstdiner organiseren bijvoorbeeld. Of ik denk ook aan al die andere  ontmoetingsmomenten in OC Viane bijvoorbeeld waar men er zeer trots op is dat er nu ook een toilet voor mensen met een beperking voorhanden  is. Dit stelt hun in staat om een leefgroep van het  nabijgelegen OZC St Vincentius ook regelmatig eens uit te nodigen. ’ zegt schepen Kristin Vangeyte

De renovatiewerken van de parochiale centra gaan voornamelijk over de aankoop van een brandhaspel, herstellen van een dak, verlichten met LED-technologie, renoveren van sanitair, toiletten en lavabo’s, vervangen van dubbel glas, gevelrenovatie, aankoop rail en motor voor podiumgordijnen, aankoop vaatwasmachine, elektriciteitsinstallatie aanpassen, nieuwe keukeninrichting… In totaal werd er voor 80.000€ geïnvesteerd, waarvan de stad 50.000€ voor haar rekening nam. Maar liefst 10 ontmoetingscentra (van de 12)  konden van deze tegemoetkoming genieten.

Ook in het meerjarenplan 2020-25 wordt elk jaar een budget voorzien voor bijkomende renovatie. De investeringstoelage voor de ontmoetingscentra bedraagt 300.000€ voor de periode 20-25. ‘We vragen ook dat de beheerders soepel zijn in het gebruik ervan door de dorpsraden en in ruil daarvoor hun zalen gratis ter beschikking stellen voor vergaderingen van dorpsraden. Het aantal en de data van de vergadermomenten worden in onderling overleg bepaald.’