Vlaams Belang start haar campagne op de Eerste Toog.

‘Met onze actie willen we de zwakkeren een hart onder de riem steken.’

 


Geraardsbergen. Met de slogan ‘een hart voor onze mensen’ deelden een tiental mandatarissen en militanten van de Vlaams Belang-afdeling Geraardsbergen vandaag op de Eerste Toog snoepgoed in hartjes-vorm uit, in combinatie met een inhoudelijke boodschap. De partij vindt namelijk dat er te weinig geld gaat naar sociale voorzieningen en te veel naar migratie. ‘We willen op die manier de zwakkeren een hart onder de riem steken’, laat kersvers afdelingsvoorzitter Alain De Ruyck wete.

 Een tiental mandatarissen en militanten van het Vlaams Belang deelden snoepgoed in de vorm van hartjes en pamfletten uit op de Eerste Toog. Volgens voorzitter De Ruyck werden er enkele duizenden pamfletten uitgedeeld en waren er tal van lofbetuigingen. Alain De Ruyck verwoordt de ambities van zijn afdeling: ‘Met de laatste Vlaamse en Federale verkiezingen haalde onze partij ruim 28%. Deze uitslag willen we op zijn minst consolideren. Met de volgende gemeenteraadsverkiezingen willen we onze score op zijn minst verdubbelen.’ Het Belang wil volgens De Ruyck meer in het straatbeeld aanwezig zijn.

Op de vraag waarom het Vlaams Belang zo hard inzet op haar sociale invalshoek, antwoordt voorzitter Alain De Ruyck: ‘Het mes snijdt zo diep dat de pensioenen in dit land 40 tot 50 procent lager liggen dan in onze buurlanden waardoor drie op vier bejaarden er hun rusthuisfactuur niet mee kan betalen. Bovendien leeft dan nog eens 1 op 7 landgenoten in armoede. Dat is fundamenteel onrechtvaardig.’

De Ruyck gaat verder op zijn elan: ‘Intussen is er wel geld voor immigranten die nooit 1 euro hebben bijgedragen. Zo spendeerde de regering op één jaar tijd bijna 375 miljoen euro aan asielopvang en -ondersteuning, 590 miljoen euro aan werkloosheidsuitkeringen voor allochtonen en 440 miljoen euro aan leeflonen voor vreemdelingen. Verder gaat bijna 30 procent van de Vlaamse sociale woningen naar niet-Belgen. Het prijskaartje hiervan is 240 miljoen euro.’

 Julien Borremans