Actievoerders ‘Den Dok Blijft’ zijn verbolgen over ‘het boertig gedrag van de gemeenteraadsleden’.


Geraardsbergen. Het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ kreeg gisteren op de gemeenteraadszitting van 3 maart de gelegenheid om de raadsleden te overtuigen van de noodzaak om het openluchtzwembad aan Den Bleek weer te openen voor het publiek. Voorzitter Marleen Francq las een open brief voor. Het gemeentebestuur ging daarna over tot de orde van de dag en vervolgde de gemeenteraadszitting. Dit viel in heel slechte aarde bij de actievoerders die op zijn minst een debat hadden verwacht. Onder luid boegeroep verlieten de twintig actievoerders de gemeenteraad. Na afloop konden Marleen Francq en Geert Van Damme amper hun ongenoegen de baas en maakten gewag van ‘een ongeziene vertoning van boertigheid’. Rudy Frederic (CD&V) — voorzitter van de gemeenteraad — reageert…

Strijd tegen kansarmoede…
Dinsdagavond 3 maart kreeg het actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ de kans om bij aanvang van de gemeenteraad een lans te breken voor het behoud van het openluchtzwembad Den Bleek. Marleen Francq — woordvoerster van het actiecomit é — las een open brief voor waarin ze de gebroken beloftes en het gebrek aan participatie hekelde. Marleen Francq: ‘In ons verzet om de sluiting te herzien zit ook een enorme bekommernis om de financi ële middelen goed in te zetten in de strijd tegen de kansarmoede, de kinderarmoede en de eenzaamheid.   Den Dok was als sportaccommodatie laagdrempelig; laten wij het zo houden en deze recreatieve plaats, op ecologische wijze, gebruiken als centrum om de toekomstdoelstellingen voor de stad te realiseren: samen inzetten op meer ontmoeting, zorg dragen voor elkaar en samen armoede en kwetsbaarheid samen aanpakken, een kind- en jeugdvriendelijke stad bewerkstelligen en de verstandhouding tussen politiek en burger te versterken.’

‘Boertig gedrag van de gemeenteraadsleden.’
Na afloop ging hadden de actievoerders een debat in de gemeenteraad verwacht, maar de voorzitter van de gemeenteraad Rudy Frederic (CD&V) ging over tot de orde van de dag. De actievoerders reageerden erg verbolgen en verlieten onder luid boegeroep de raadszaal. Marleen Francq en Geert Van Damme konden met moeite hun ongenoegen de baas en spraken van ‘boertig gedrag van de gemeenteraadsleden die amper interesse vertoonden.’ ‘Deze vertoning was een aanfluiting van alle regels van wellevendheid… Mandatarissen zaten met elkaar te praten en te lachen, ongeïnteresseerd naar het plafond te staren, te sms-en, op Facebook te kijken, te kauwen (!), hun ‘papieren’ te sorteren en uit te wisselen, te geeuwen, te zuchten, met de ogen te draaien… in elkaar gedoken, met de hoofd tegen de linker-of rechterhand rustend…’ Beide woordvoerders van het actiecomit é maakten gewag van ‘plaatsvervangende schaamte’.

Marleen Francq en Geert Van Damme roepen de gemeenteraad op tot een minimum aan politieke etiquette. Later op de avond diende Emma Van der Maelen (sp.a) een voorstel in voor het oprichten van een onderzoekscommissie bestaande uit politici en experten om na te gaan of Den Dok weer zijn deuren kan openen. Maar het voorstel werd met ruime meerderheid verworpen.

Rudy Frederic reageert…
Rudy Frederic — voorzitter van de gemeenteraad — begrijpt de reactie van Marleen Francq en Geert van Damme niet. ‘Ik kan getuigen dat zowel ik, als de burgemeester en de algemeen directeur met veel belangstelling hebben geluisterd. Dat de andere gemeenteraadsleden minder belangstelling toonden, is me eerlijk gezegd ontgaan. Ik ben trouwens geen schoolmeester die de gemeenteraadsleden moet aanmanen beter op te letten.’ Voor de rest onderstreept Frederic dat de opening van Den Dok niet meer op de agenda staat. ‘Er zijn andere beleids- en budgettaire prioriteiten. Dit gemeentebestuur heeft andere katten te geselen. Den Dok zal zeker niet verdwijnen maar krijgt een andere bestemming.’

Julien Borremans