Hevig protest tegen asbeststort in steengroeve Balegem

Gemeente zal negatief advies geven

 In Balegem werd zaterdagnamiddag hevig geprotesteerd tegen de inplanting van een asbeststort in de steengroeve Balegem.   Meer dan 300 inwoners uiten aan de rotonde in Balegem hun ongenoegen. Ze gaan niet akkoord met de plannen van de firma Balegro om een asbeststort in te richten in de steengroeve. Ze vinden dat een asbeststort niet kan in de buurt van een ruime woonkern en school. ‘Geen asbest in ons nest’. Burgemeester Johan Van Durme is formeel: ‘Ons advies zal negatief zijn, we gaan dit dossier nooit steunen, wij zijn ronduit tegen deze plannen. Gevaarlijke stoffen horen niet thuis in onze gemeente. We kaarten deze case aan in de gemeenteraad’ (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Toen in mei 2019 de plannen bekend raakten, ontstond onmiddellijk een tsunami van ongenoegen. Buurtbewoners

 

schoten meteen uit hun krammen en richten het buurtcomit é ‘Asbest Protest’ op. Affiches doken op. Maar ook in het naburig Sint — Lievens — Houtem en Zottegem klinkt ongerustheid. De firma Balegro diende op 24 februari 2020   een dossier in bij de Deputatie Oost — Vlaanderen. De deputatie heeft 30 dagen om het dossier te beoordelen. Het buurtcomit é zal het met argusogen opvolgen, en stelt nu al een waslijst bezwaren op. Als het dossier ontvankelijk zou verklaard worden moet het gemeentebestuur ook haar advies formuleren. Bij monde van burgemeester Van Durme weten we nu al dat dat negatief zal zijn.

 

 

 

 

Geen asbest in ons nest

Matthias Guns van het   buurtcomit é ‘Asbest Protest’: ‘We zijn gekant tegen het stort, het brengt de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid in gevaar. Het schadelijke effect van asbest op de gezondheid staat buiten kijf en het risico dat er tijdens het transport of de verwerking van het asbest schadelijke stoffen vrijkomen, is onaanvaardbaar hoog’.         Matthias Guns uit heel wat bezwaren. ‘De groeve ligt in de onmiddellijke nabijheid van een woonkern met veel jonge gezinnen en op zeer beperkte afstand van de dorpskern van Balegem. Langs de site liggen heel wat wandel- en fietsroutes die frequent gebruikt worden voor recreatie. Aangezien asbestvezels zich door de wind ver kunnen verspreiden, lopen niet enkel buurtbewoners in de nabije omgeving van de site gevaar, maar ook inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. De aanvoer van het asbest zal voor extra vrachtvervoer zorgen, wat de druk op de N42 nog verder zal doen toenemen’. Benieuwd wat de Deputatie van Oost — Vlaanderen zal beslissen.     Reporter 17.