©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Stad Ninove neemt maatregelen tegen Coronavirus

Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen. Deze aanbevelingen blijven van toepassing.

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygi ënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygi ëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan je doen ?

Je kan volgende maatregelen toepassen

 1. Blijf thuis als je ziek bent.
 2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
 3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
 4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

 1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
 2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
 3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
 4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Tot 31 maart gelden volgende aanbevelingen (zodra er andere instructies komen van andere overheden worden deze richtlijnen aangepast):

Aanbevelingen voor scholen

Kinderen kunnen naar school (en academie) blijven gaan (als ze niet ziek zijn). Met deze tips kunnen scholen de verspreiding van het virus beperken:

 • Stel schoolfeesten, opendeurdagen of oudercontacten voorlopig uit.
 • Uitstappen naar plaatsen waar veel kwetsbare personen zijn, zijn sterk afgeraden.
 • Schooluitstappen van één dag kunnen doorgaan, zeker in openlucht. Meerdaagse schoolreizen naar het buitenland zijn af te raden.

Ouders worden via de scholen en de academies op de hoogte gehouden van de maatregelen die binnen de scholen en de academies zelf worden genomen.

Aanbevelingen voor bedrijven

Bedrijven worden aangeraden om zoveel mogelijk het aantal mensen in één ruimte te beperken:

 • Geef aan werknemers de mogelijkheid om te telewerken.
 • Stel vergaderingen uit of organiseer ze vanop afstand, bv. via videoconferentie.
 • Stel personeels- of bedrijfsfeesten voorlopig uit.
 • Hou afstand op de werkvloer.
 • Indien mogelijk, sta flexibel verlof toe en breid eventueel de flexuren uit. Zo zijn er minder personen tegelijkertijd aanwezig op de werkvloer (en op het openbaar vervoer).
 • Opleidingen in grote groepen zijn af te raden.

Aanbevelingen voor evenementen

De gouverneur van Oost-Vlaanderen besliste om evenementen die binnen plaatsvinden en waar meer dan 1.000 personen aanwezig zijn te verbieden. De stad vraagt evenwel ook aan organisatoren van indooractiviteiten waar minder dan 1.000 aanwezigen worden verwacht, om het evenement eventueel uit te stellen. Indien dit niet lukt vraagt de stad om het ‘social distancing’ beleid toe te passen, d.w.z.  maatregelen te nemen om het contact tussen een (eventueel onbekende) besmette persoon en gezonde, niet besmette personen te verminderen.

Er zijn geen verbodsbepalingen voor evenementen die buiten doorgaan, deze kunnen voorlopig gewoon plaats vinden.

De stad zal de adviezen van de hogere overheden opvolgen, blijft in contact met organisatoren en bekijkt evenement per evenement. Organisatoren van alle evenementen (in- en outdoor) wordt sowieso gevraagd om bij hun evenementen de nodige hygi ënemaatregelen te nemen (voldoende zeep, alcoholgel,…) en affiches uit te hangen met instructies. De affiches kunnen worden opgehaald aan het onthaal van het stadhuis (Centrumlaan 100 — 9400 Ninove), of gedownload op www.info-coronavirus.be.

Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongeren dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …) ? Vermijd evenementen. Je loopt er meer risico om besmet te geraken.

 Woonzorgcentra en Ontmoetingscentrum De Fontein

Alle Vlaamse woonzorgcentra zullen vanaf morgen tot het einde van de paasvakantie standaard de deuren sluiten voor externe bezoekers. Om de werking van de woon-zorgcentra niet te ontwrichten, zijn er een aantal uitzonderingen. Externe zorgverstrekkers, stagiair(e)s, geregistreerde mantelzorgers en vrijwilligers die instaan voor essenti ële taken mogen wel nog binnen. In uitzonderlijke gevallen kan de directie en de Coördinerend en Raadgevend Arts mogen bijkomende uitzonderingen toestaan, voor bijvoorbeeld palliatieve pati ënten. Ook Ontmoetingscentrum De Fontein wordt vanaf morgen gesloten.

Binnen de woonzorgcentra worden extra maatregelen genomen om de bewoners en personeel te beschermen. De mensen die toch binnen mogen, zullen dezelfde veiligheidsvoorschriften moeten volgen dan het personeel.

Heb je vragen over het coronavirus?

Op www.info-coronavirus.be vind je alle informatie over het coronavirus en alle maatregelen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen (FAQs). Die wordt voortdurend bijgewerkt door een groep experten en virologen.

Heb je nog vragen? Dan kan je ook bellen naar het gratis infonummer 0800 14 689.

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via haar facebookpagina.