Stad Geraardsbergen neemt een reeks maatregelen tegen het coronavirus.


Geraardsbergen. “Deze maatregelen zijn een uitgestoken hand aan onze bevolking om zorg te dragen van elkaar. Ze dienen om verdere besmettingen tegen te gaan en om kwetsbare mensen te beschermen. Paniek is echt niet nodig, maar met zijn allen samen en met de nodige burgerzin kunnen we ervoor zorgen dat we Italiaanse toestanden vermijden”, zegt waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont “Ik roep alle inwoners en verenigingen op om doordacht te werk te gaan.“

De waarnemend gouverneur heeft een politiebesluit uitgevaardigd. Dit moet verplicht opgevolgd worden.
Alle indoor evenementen van meer dan 1000 personen worden verboden.
Voor outdoor evenementen of indoor evenementen met minder dan 1000 personen
gelden extra maatregelen:

 • Zij moeten maatregelen nemen om het contact tussen (eventueel onbekende) besmette personen en gezonde, niet besmette personen te verminderen.
  (geen handen geven, goede handhygi ëne, afstand bewaren,…)
 • Zij moeten ook de risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart- , long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen en personen met een verzwakt immuunsysteem) afraden om aan het evenement deel te nemen.

Het lokaal bestuur blijft in contact met organisatoren.
We roepen alle inwoners en verenigingen op om doordacht te werk te gaan.
Bij het beoordelen van een evenement dienen 7 vuistregels steeds overwogen te worden:

 1. aantal personen dat samenkomt
 2. intensiteit tussen de mensen die samenkomen
 3. duur van het contact
 4. beslotenheid ruimte
 5. mengeling van leeftijden
 6. haalbaarheid van de maatregelen
 7. noodzakelijkheid of uitstelbaarheid van een activiteit.

Maatregelen voor de woonzorgcentra

Na overleg met de verschillende vertegenwoordigers van de woonzorgcentra en het Agentschap Zorg en Gezondheid is besloten dat de woonzorgcentra de deuren zullen sluiten voor externe bezoekers. Dit gaat in vanaf vandaag tot en het einde van de paasvakantie. Om de werking van de woonzorgcentra niet te ontwrichten, zal een uitzondering gemaakt worden voor een aantal groepen zoals bijvoorbeeld externe zorgverstrekkers.

Maatregelen dienstencentrum — opschorten activiteiten, maaltijden aan huis

Vanaf 12 maart sluit het lokale dienstencentrum De Maretak voorlopig het restaurant voor externe gebruikers en zullen alle activiteiten opgeschort worden. Inwoners die wensen, kunnen beroep doen op organisaties die maaltijden aan huis bezorgen.

Tenslotte

We moeten er rekening mee houden dat er kans is dat de uitgevaardigde maatregelen en adviezen nog verstrengd worden. We roepen iedereen op om de aanbevolen preventieve maatregelen toe te passen. Elkaar de hand schudden blijft afgeraden, was regelmatig je handen en gebruik elke keer een nieuwe papieren zakdoekje. Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog en blijf thuis als je ziek bent.

Waarnemend burgemeester Fernand Van Trimpont: “We volgen de situatie op de voet op. Er is elke dag een briefing met de betrokken actoren. Waar nodig zullen we de genomen maatregelen bijsturen. Ik besef dat deze maatregelen niet fijn zijn, maar als elkeen zijn verantwoordelijkheid neemt, vooral uit zorg voor onze ouderen, kinderen en zieken, dan geloof ik dat we met zijn allen de strijd kunnen aangaan tegen het corona-virus.”