Extra maatregelen tegen de verspreiding van het corona virus

Update


Geraardsbergen handhaaft alle maatregelen die door de Eerste Minister afgekondigd werden op 12 maart 2020. De Vlaamse en federale overheden nemen nieuwe, strengere maatregelen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken en kwetsbare groepen te beschermen. Er worden bijzondere maatregelen uitgewerkt voor de vrijwaring van de ziekenhuizen. Deze maatregelen zijn geldig vanaf vrijdag 13/03   middernacht tot en met 3 april.

Onder leiding van de waarnemend burgemeester beoordeelt de crisiscel Corona van het lokaal bestuur Geraardsbergen dagelijks de verdere ontwikkelingen.

De Vlaamse overheid neemt bijkomende maatregelen om ondernemingen te ondersteunen.
Het lokaal bestuur kijkt na welke extra ondersteuning kan voorzien worden. Meer informatie zal hierover weldra worden meegedeeld.

Deze diensten van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen zijn gesloten:

 • Het Adriaansstadion
 • Het toeristisch infokantoor Visit Geraardsbergen
 • De bibliotheek
 • De kunstacademie
 • De sporthal de Veldmuis
 • De sportcentra in Grimmige en Moerbeke
 • cultuurcentrum De Abdij
 • Het Arjaantheater (+ Focus)
 • het Koetshuis
 • Jeugdcentrum De Spiraal
 • Het Dagverzorgscentrum Denderoever

Deze diensten van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen blijven dienstverlening voorzien :
We vragen de inwoners met aandrang om enkel langs te komen voor de noodzakelijke documenten. Indien het telefonisch, via mail of via het digitaal loket kan, kom je beter niet fysiek langs. Laat ons zorg dragen voor elkaar!

Dit geldt voor:

 • alle administratieve diensten van het lokaal bestuur Geraardsbergen in het administratief centrum in de Weverijstraat en in het centrum Welzijn in de Kattestraat
 • Huis van het Kind: beperkte dienstverlening. Geen activiteiten.
 • Sociaal huis
 • Wijkcentrum De Poort
 • Dienst voor Maatschappelijk Welzijn
 • Consultaties Kind en Gezin blijven doorgaan.
 • Huisbezoeken gaan niet door!

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse kinderopvang

 • Kinderdagverblijf en BKO buitenschoolse kinderopvang: de reguliere werking blijft behouden

Woonzorgcentra:

 • De Woon- en zorgcentra De Populier en Denderoord blijven uiteraard operationeel, Op bezoek komen kan niet!

Alle andere info is te vinden op:

www.oost-vlaanderen.be/coronavirus
http://www.ilva.be/13-3-dienstverlening-ilva-tot-nader-order-ongewijzigd/
http://www.asz.be/news/principieel-bezoekverbod-omwille-van-covid-19-vanaf-12-maart-2020-om-09u00-met-enkele-uitzonderingen

We updaten onze website constant: www.geraardsbergen.be