Merelbeke neemt maatregelen tegen verspreiding nieuwe coronavirus

In het kader van de openbare veiligheid en volksgezondheid heeft de Merelbeekse burgemeester Filip Thienpont, in samenspraak met schepen van Gezondheidszorg Daisy Poriau en in overleg met de andere leden van het schepencollege, besloten om een aantal maatregelen te nemen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus (COVID-19) te beperken.

Filip Thienpont: “Gezondheid is ons kostbaarste goed. De onzekerheid en de groeiende twijfel over de verspreiding van het coronavirus mag ons niet doen talmen. Onze gemeente stelt de gezondheid van haar inwoners immers voorop en wil niet wachten op verdere initiatieven van hogere overheden. Daarom nemen wij de nodige maatregelen, met onmiddellijke ingang en minstens tot en met 31 maart 2020.”

Welke maatregelen neemt de gemeente Merelbeke?

  • Alle evenementen of activiteiten in groep op het grondgebied van Merelbeke worden verboden, zowel indoor als outdoor.
  • De bibliotheek en alle gemeentelijke sporthallen en -zalen, net als het zwembad Ter Wallen, worden gesloten. Dat houdt ook de sportzaal in op de site van de buitenschoolse kinderopvang.
  • Het jeugdcentrum wordt gesloten.
  • De basisdienstverlening voor de bevolking in de gemeentelijke gebouwen blijft behouden. Neem wel zoveel mogelijk contact op via telefoon of mail in plaats van langs te komen.

De maatregelen zijn genomen na uitvoerig overleg met verschillende instanties: de gouverneur van Oost-Vlaanderen, de afgevaardigden van de Merelbeekse huisartsen en apothekers, de leden van de veiligheidscel en de leden van het schepencollege. Deze maatregelen worden dagelijks opgevolgd, ge ëvalueerd en aangepast of verlengd indien nodig. Uiteraard zal dat gebeuren in overleg met de bevoegde instanties. De gemeente dankt alle inwoners voor hun begrip.

Aandacht voor algemene hygi ënemaatregelen

Verder wijst het besluit van de burgemeester op een aantal essenti ële zaken om besmetting te voorkomen. Een goede hygi ëne is immers de belangrijkste manier om de verspreiding van virussen te stoppen. Zo bescherm je jezelf en anderen:

  • Was regelmatig je handen. Doe dit grondig en lang genoeg.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze onmiddellijk weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  • Heb je geen zakdoek bij? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Blijf thuis als je ziek bent.
  • Geef geen handen of kussen bij begroetingen.
  • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.

Vragen?

Heb je vragen over het COVID-19-virus? Bekijk de FAQ op  www.info-coronavirus.be of bel naar het gratis nummer 0800 14  689.

Meer info

Evy Nachtergaele       dienst Preventie en noodplanning

09  210 32 20      pv@merelbeke.be