Update 13 maart 2020: nieuwe maatregelen in de bestrijding van het coronavirus

De Nationale Veiligheidsraad heeft gisteravond een aantal drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (lessen geschorst, horeca dicht …). Dit heeft uiteraard ook impact op lokaal niveau.  De maatregelen gaan in op vrijdag 13 maart, vanaf middernacht, en lopen tot en met vrijdag 3 april.

Ninove sluit alle stadsgebouwen, enkel het stadhuis blijft fysiek toegankelijk. Je zal daar tijdelijk ook de loketdiensten van het Sociaal Huis en de sector grondgebiedszaken vinden.  De openingsuren van de stadsdiensten wijzigen niet en alle diensten blijven telefonisch bereikbaar. De stad vraagt aan haar inwoners om zoveel mogelijk gebruik te maken van het thuisloket, dat je kan vinden op  www.ninove.be. Ook de bib, cc de Plomblom, de buurhuizen, het zwembad en de academies  blijven dus gesloten tot en met 3 april. De dinsdagmarkt wordt eveneens tot die datum geannuleerd. Het Kevertreffen en het Primaveraweekend werden eerder al afgelast. De organisator kijkt of er een nieuwe datum kan gevonden worden. De Woon-zorgcentra en Ontmoetingscentrum De Fontein blijven tot het einde van de paasvakantie (tot en met 19 april) standaard de deuren gesloten houden voor externe bezoekers.

Het  politiehuis  blijft open en de reguliere politiewerking blijft gegarandeerd.

In de Ninoofse scholen worden de lessen opgeschort.  Er zal  kinderopvang  worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch en gezondheidspersoneel en gezagsafdelingen (openbare veiligheid). Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terechtkunnen in de scholen. Ouders ontvangen via de school meer info over de maatregelen die worden getroffen voor de opvang.  Kinderopvang ’t Kadeeken blijft open, tijdens de reguliere uren  (dus naschoolse opvang). De opvang overdag gebeurt op school. Crèches blijven open.

Huwelijken  zullen vanaf maandag 16 maart plaatsvinden in het stadhuis, en dus niet in het oud stadhuis. Enkel de naasten kunnen op het huwelijk aanwezig zijn.

Ook  uitvaarten  kunnen de volgende weken plaatshebben, maar dan in beperkte kring.

Voor de handelszaken en recreatieve activiteiten (sport, cultuur, folklore, enz.) worden specifieke maatregelen genomen:

– Al deze activiteiten worden  geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of priv é zijn.

– Onder andere discotheken, caf és en restaurants  blijven gesloten.

– Hotels blijven open, behalve hun eventuele restaurant.

– Winkels zijn  open op weekdagen, maar sluiten in het weekend.

–  Voedingszaken en apotheken blijven gewoon open, ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygi ënemaatregelen versterken op basis van de al geformuleerde aanbevelingen.

– Thuisbezorging van voeding en drive-in zijn toegestaan.

– De recyclageparken blijven open en de afvalinzameling gaat gewoon door

– De bloedafname van vanavond kan ook gewoon plaatshebben

Wat het  werk  betreft, blijft iedereen in de mate van het mogelijke aan het werk, maar telewerk moet worden bevorderd en zo nodig versterkt.

Het  openbaar vervoer  functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om je te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Alle overheden zijn er zich van bewust dat deze beslissingen gevolgen zullen hebben voor de economie, en dan zeker voor bepaalde sectoren.

Daarom werken de verschillende regeringen aan maatregelen om het bedrijfsleven te ondersteunen.

Tot slot herinneren we eraan dat de basishygi ënemaatregelen nog steeds gelden, namelijk de handen wassen met zeep, hoesten en niezen in de elleboog en dicht contact vermijden. Als je de minste twijfel hebt, raadpleeg dan je huisarts. Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de verspreiding van het virus te beperken.

Heb je vragen over het coronavirus?

Op  www.info-coronavirus.be  vind je alle informatie over het coronavirus en alle maatregelen. Je vindt er ook een lijst van veelgestelde vragen (FAQs). Die wordt voortdurend bijgewerkt door een groep experten en virologen.

Heb je nog vragen? Dan kan je ook bellen naar het gratis infonummer  0800 14 689.

Daarnaast informeert de FOD Volksgezondheid ook doorlopend over alle nieuwe ontwikkelingen via haar  facebookpagina.