©Sophie Richez - Abdijkerk in Ninove

Maatregelen in de Sint-Corneliusparochie en extra maatregelingen in verband met de Goede Week

Naar aanleiding van de maatregelen genomen door de overheid is het parochiaal leven helemaal anders. De parochie-assistenten, priesters en stagiair Jef werken met gesloten deuren tot nader bericht. Zij blijven wel steeds bereikbaar. Eender welke nood willen ze met een luisterend oor en/of een kleine daad van goedheid helpen oplossen. Even naar de winkel of de apotheek? Ze doen het graag! Gewoon even nood aan een uitlaatklep? Je stoort hun niet!

Roger  Cosyns  – 054 24 44 34
Annelies De Kegel – 0499 12 49 34 –  anneliesdekegel@gmail.com
Jacques Exposito – 0472 46 16 59 –  vanexpo@outlook.com
Alexander  Vandaele  – 0497 84 74 31 –  vandaele.alexander@gmail.com
Jef  Van der Gucht 0472 25 32 74 –  Jefvdg@hotmail.com
Tim Van Nieuwenhove – 0497 31 47 79 –  tvannieuwenhove@gmail.com

Volg de meest recente berichten van de Sint-Corneliusparochie  op  www.kerknet.be/organisatie/kerk-ninove  en  www.facebook.com/kerkinninove.

Extra maatregelen

In toepassing van de snel evoluerende maatregelen getroffen door de bisschoppen en de burgerlijke overheden van ons land kunnen we op 23 maart stellen:

De diensten van de Goede Week en alle andere (paas)vieringen en samenkomsten gaan niet door tot en met 19 april.  De Bijbel, het getijdenboek biedt ook mogelijkheden tot gebed en zonder eucharistie. De gevraagde  misintenties  zullen op een nieuwe datum geplaatst worden, na het einde van de  verbodsperiode. Wie graag deze datum bespreekt neemt best contact op.

Enkel kerkelijke uitvaarten zijn mogelijk in  heel beperkte kring. Dit betekent dat men slechts met enkele nabestaanden in het kerkgebouw aanwezig is en op voldoende afstand van elkaar. Wanneer de pandemie voorbij is, kunnen gedachtemisvieringen gehouden worden voor allen die zijn overleden in deze periode waarin de beperkende maatregelen gelden ter bestrijding van de corona-pandemie.

Doopsels mogen niet toegediend en kerkelijke  huwelijken  niet gesloten worden, ook niet in beperkte kring. Voor deze diensten zal met de betrokkenen een nieuwe datum afgesproken worden.

Er is geen communiebedeling aan huis. Het is natuurlijk belangrijk om zieken en bejaarden nabij te blijven, dat kan bijvoorbeeld door een kaartje of een telefoontje.