Gratis parkeren en geen terrasbelasting in Zottegem

Naar aanleiding van het coronavrius heeft het stadsbestuur van Zottegem beslist om de terrasbelasting 2020 voor horecazaken te schrappen en parkeren tijdelijk gratis te maken.  

Schrapping terrasbelasting  

De terrasbelasting die horecazaken betalen voor de inname van een deel van het openbaar domein, voor het plaatsen van een terras, wordt voor 2020 integraal geschrapt.  

Caf és en restaurants zijn sinds 14 maart verplicht gesloten. Als stadsbestuur willen we hen een duwtje in de rug geven door deze belasting dit jaar te schrappen. Horecazaken die reeds betaald hebben, zullen het betaalde bedrag terug betaald krijgen.  

Gratis parkeren  

De stad Zottegem heeft beslist om het parkeren tijdelijk gratis te maken. De maatregel gaat onmiddellijk in en duurt al zeker tot en met 19 april. Intussen is het enkel de parkeerschijf op een zichtbare plaats neer te leggen.  

Vele handelszaken zijn door de coronamaatregelen verplicht gesloten, maar er zijn ook nog zaken die open zijn. Die moeten we voluit steunen. ‘Winkelhieren’ willen we echt in de verf zetten!  

Deze maatregel zorgt er tevens voor dat mensen geen nodeloze afstanden moeten afleggen of moeten aanschuiven aan de parkeerautomaten en deze moeten aanraken. Daarnaast kunnen professionele hulpverleners ook onbeperkt parkeren tijdens het verzorgen van hun pati ënten.  

Het stadsbestuur vraagt wel uitdrukkelijk om de centrum-parkeerplaatsen niet te gaan gebruiken voor lang parkeren. Bewoners van het stadscentrum die beschikken over een eigen garage of standplaats voor hun wagen of een bewonerskaart in de aanpalende straten, vragen we dus met aandrang om de openbare parkeerplaatsen in het handelscentrum niet nodeloos te bezetten.

Foutparkeren is zoals altijd niet toegestaan en zal beboet worden. Zo is parkeren op het voet- of fietspad of
op parkeerplaatsen voor mensen met een beperking of bewoners nog steeds een overtreding. Dit geldt ook
voor overtredingen die de verkeersveiligheid in het gedrang brengen.