OCMW stelt zijn werking bij: Voedselpakketten en warme maaltijden worden huis aan huis geleverd.

'Wie grote voedseloverschotten of kartonnen dozen heeft, kan dit melden aan De Poort.'


Geraardsbergen. Mensen in armoede hebben het in tijden van voorspoed al zwaar om dagelijks het hoofd boven water te houden, maar in deze Coronatijd dreigen zij dubbel zo hard getroffen te worden. David Larmuseau: ‘Het lokaal bestuur van Geraardsbergen is daar zeer bezorgd over en heeft zijn diensten ook de opdracht gegeven om alle dienstverlening naar de meest kwetsbare zo optimaal mogelijk te organiseren, rekening houdend met de strikte toepassing van de veiligheidsvoorschriften natuurlijk.’ Waar bijkomende noden ontstaan, wordt gezocht naar een aanpak op maat. Elke dag wordt die hulp ge ëvalueerd en eventueel bijgestuurd.

Het wijkcentrum De Poort blijft de voedselbedeling voor ongeveer 200 Geraardsbergse gezinnen met zeer weinig financi ële middelen organiseren. David Larmuseau (voorzitter Bijzonder Comit é Sociale Dienst en schepen voor Sociale Zaken en Welzijn): ‘Vanaf april wordt gestart met tweewekelijkse huis-aan-huis leveringen in plaats van het afhaalpunt in de Poort. Hoe groot de pakketten zullen worden, hangt af van de aanvoer. De voedselbank draait op halve kracht, maar we doen een oproep aan zelfstandigen om hun voorraden aan te spreken en eventueel aan De Poort te schenken.’ David Larmuseau (CD&V) roept de inwoners van Geraardsbergen om deze dienstverlening zo goed mogelijk te steunen. Iedere gift is welkom.

‘Vrijwilligers die willen helpen om die pakketten aan huis te leveren, kunnen contact opnemen met De Poort. De Poort blijft ook warme maaltijden aanbieden voor mensen met te weinig financi ële middelen. Deze maaltijden dienen afgehaald te worden, behalve voor mensen met een beperking. Daarvoor wordt een leveringsdienst aan huis opgestart.’ Daklozen kunnen in De Poort terecht en worden op maat geholpen in deze moeilijke periode.

De sociale dienst blijft permanent bereikbaar. De maatschappelijk werkers contacteren hun cli ënten regelmatig om te horen of alles goed gaat. Niemand hoeft honger te leiden. Ook het Huis van het Kind blijft paraat. Om de eenzaamheid en de isolatie tegen te gaan heeft De Poort ook ‘een babbellijn’ in het leven geroepen.

Julien Borremans