Ingang recyclagepark Lierde.

Recyclagepark Lierde terug open vanaf 7 april 2020.

Maar onder zeer strikte voorwaarden.

De federale evaluatiecel CELEVAL gaf gunstig advies op een voorwaardelijke opening van de recyclageparken onder strikte voorwaarden  en dit vanaf 7 april 2020.

Ook het recyclagepark van Lierde zal dit advies opvolgen terug openen.

Momenteel bereiden we dit optimaal voor.   Maar het staat wel vast dat we gaan voor uitgebreidere openingsuren met een beperkt aantal bezoekers en dit op afspraak.” laat burgemeester Jurgen Soetens weten.

” Om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen zal de inzameling van asbest echter niet worden opgestart.” voegt hij er nog aan toe.

Verder laat hij ook nog weten dat er zo snel mogelijk meer informatie aan de bevolking zal gegeven worden en doet hij tevens een oproep aan de Lierdenaars om in de periode van de coronamaatregelen enkel naar het recyclagepark te gaan als het écht dringend is.