© Google Maps

Nieuwe firma moet het groen in de Zottegemse Bijloke beter onderhouden

Voor het onderhoud van openbaar groen krijgt stad Zottegem externe hulp, zowel via sociale tewerkstelling (o.a. de plaatselijke Beschermde Werkplaats) als door gespecialiseerde firma’s. Zo sloot het stadsbestuur bijna een jaar geleden, op 29 april 2019, een driejarig contract af met de firma Ducatteeuw & Zoon uit Waregem voor het maaien van grasoppervlakten en het periodieke onderhoud van de OCMW-campus, speelpleintjes en de Bijloke.

Vanuit laatstgenoemde woonwijk kreeg het stadsbestuur echter zeer veel klachten over dat groenonderhoud. Zo bleek dat de grasstrook (1 meter breed) naast het fietspad in de Bijlokestraat nooit gemaaid werd en dat de hagen pas begin december (eenmalig) een scheerbeurt kregen. Ook bleven op veel plaatsen de graskanten en het gras aan de voet van obstakels onaangeroerd. Speeltoestellen en zitbanken werden niet ontdaan van groenaanslag en waar er wel gemaaid was, werd de werkzone vuil achtergelaten en bleef rondvliegend grasmaaisel liggen op voetpaden en andere paadjes.

Omwille van deze tekortkomingen in het uitvoeren van de opdracht heeft het stadsbestuur dan ook besloten gebruik te maken van de mogelijkheid tot jaarlijkse opzegging van het desbetreffende contract en dus de samenwerking met voornoemde firma vroegtijdig te be ëindigen. Een vijftiental andere mogelijke aannemers werd inmiddels aangeschreven om op basis van hun reactie en prijsofferte met een andere firma een nieuw raamcontract voor 3 jaar af te sluiten (kostprijs geraamd op 40.000 euro).