Budget van 125.000 euro wordt vrijgemaakt voor “Zwalm herstelt”

 

“Ook al is vandaag het respecteren van de voorzorgsmaatregelen, zoals de ‘social distancing’, het enige wat écht telt, toch moeten we als bestuurders al verder kijken”, zegt schepen van welzijn, lokale ondernemers en financi ën Bruno Tuybens (voorZwalm), “en nagaan wat de gemeente kan doen om de lokale economie en getroffen gezinnen na de coronacrisis structureel te helpen, binnen de financi ële draagkracht van de kleine gemeente.”

Schepen Bruno Tuybens: “Daarom heeft het college van Burgemeester en Schepenen van Zwalm beslist om 125.000 euro vrij te maken om hier en daar financi ële bressen te dichten en sturend en ondersteunend op te treden via een subsidiebeleid in de richting van de zogenaamd ‘slimme’ oplossingen. Zo worden onze kleine ondernemingen wat meer toekomst-proof, want die is digitaal, duurzaam en lokaal. Bovendien mogen we er de ogen niet voor sluiten dat bij sommige oudere alleenstaanden en vele behoeftige gezinnen nog steeds een digitale kloof bestaat. “Je moet bv. maar een ouder of een tiener zijn vandaag in een gezin, dat zich geen pc of Wifi kan veroorloven…”.
De voorbije weken concentreerden we ons op ‘Zwalm Zorgt’. Sinds 17 maart l.l. communiceren we als gemeentebestuur reeds om de lokale handelaars die aan huis leveren of bij wie kan afgehaald worden, onder het voetlicht te plaatsen. We behandelen telefonisch ook allerlei vragen van bezorgde ondernemers en burgers. De sociale dienst startte ook een telefoon- en brievenronde aan alle alleenstaande 80+’ers met o.m. de vraag of hulp nodig is. Na veertien dagen werd de hele ronde herhaald. Ondertussen ondersteunen spontaan aangediende vrijwilligers een tiental senioren qua vnl. boodschappen. “Moet een goed idee zijn geweest, een week later begon Oudenaarde met hetzelfde plan.”
Onder de noemer ‘Zwalm herstelt’ zal ons gemeentebestuur objectief analyseren waar er lacunes zijn in Zwalm binnen de bovenlokale ondersteuning en op basis van een reglement (te verwachten op de gemeenteraad van november 2020) een financi ële tegemoetkoming kunnen uitwerken voor de getroffen sectoren/ondernemingen. We stellen de lokale handelaars bovendien een budget ter beschikking om in Zwalm een eindejaarsactie op touw te zetten. Dit wordt verder uitgewerkt met geïnteresseerde handelaars van zodra het kan, dus hopelijk vanaf september van dit jaar. Voor de zogenaamd ‘slimme’ oplossingen stellen we een subsidiereglement op voor Zwalmse handelaren om een webplatform op te starten. Het verder in de kijker plaatsen van de korte keten- en bio-producenten en de horecazaken die een afhaal- of thuisbedelingservice aanbieden, en het promoten van de bestaande voedselteams wordt ook extra op de agenda geplaatst via de opmaak van een gemeentelijk app en de B&B’s worden dan weer niet vergeten door een versterkte, meertalige toeristische website. Naar de bevolking toe gaan we versneld na welke huisgezinnen vandaag niet over een pc of wifi beschikken. We wensen een reglement op te stellen om degelijke hardware te kunnen aanschaffen of mee te financieren. Ten slotte willen we versneld werk maken van de installatie van een sociale kruidenier of een koele ruimte voor behoeftige Zwalmenaren.”

 

Foto’s archief BB