lege zaalvoor gemeenteraad en OCMW-raad te Lierde.

Virtuele gemeenteraad en OCMW-raad te Lierde.

Bijwonen van deze raden op 27 april 2020 om 20 uur is mogelijk voor alle inwoners.

logo gemeenteraad LierdeBurgemeester Jurgen Soetens, voorzitter van de gemeenteraad Steven Vekeman en de fractieleiders zijn na overleg   voor de komende gemeenteraad en OCMW raad van 27 april 2020 volgende regels overeengekomen:

–  Alle gemeenteraadsleden ontvangen een uitnodiging in hun agenda om deel te nemen aan de gemeente- en OCMW raad via Microsoft Teams.

–  Enkel de luidsprekers van de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, de fractieleiders en algemeen directeur zullen standaard actief zijn. Indien de overige   gemeenteraadsleden het woord willen, kunnen zij dit vragen via de Chatfunctie binnen Teams. De algemeen directeur ontvangt dit bericht en zal de voorzitter er op attent maken dat iemand het woord wil.  De voorzitter zal het woord geven aan het gemeenteraadslid zodat deze zijn/haar vraag mondeling kan stellen.

–  Burgers of pers die de gemeente- en OCMW raad willen volgen, kunnen hiertoe hun mailadres bezorgen aan  communicatie@lierde.be en worden toegevoegd aan de deelnemerslijst. Zij kunnen uiteraard enkel luisteren en hoe dan ook niet interveni ëren of het woord vragen.

X