©Rv- Woonzorgcentrum Klateringen Ninove

De Ninoofse woonzorgcentra staan samen sterk tegen Corona

Omdat er in de pers en op sociale media allerlei berichten en geruchten de ronde doen (die helaas niet allemaal even correct zijn), willen de vier Ninoofse woonzorgcentra (WZC) gezamenlijk hun verhaal doen. Het gaat daarbij om Domein Castelmolen in Meerbeke, Wilgendries in Voorde en Aspelare en Klateringen in Ninove. We laten de verantwoordelijken samen aan het woord:

“We overleggen regelmatig (via telefoon en langs elektronische weg) om op de hoogte te blijven van de toestand in de Ninoofse woonzorgcentra. Elk WZC heeft een eigen begeleidend en coördinerend arts (CRA) en ook die artsen staan in onderling overleg om de maatregelen op dezelfde manier toe te passen in de Ninoofse WZC.

Er zijn in de Ninoofse WZC momenteel geen bewoners die positief getest zijn op het Coronavirus en we doen er alles aan om dat zo te houden. Bij het minste vermoeden of bij de minste symptomen, contacteren we de huisarts van de bewoner en nemen we uit voorzorg extra maatregelen.  We houden ook steeds de familieleden op de hoogte wanneer er iets wijzigt in de toestand van hun bewoner. In de eerste selectie van WZC die volledig getest worden, zijn de Ninoofse WZC niet opgenomen, vermoedelijk omdat er nog geen positief geteste bewoners zijn. Uiteraard hopen wij met iedereen mee om ook getest te worden, om meer zekerheid te krijgen over de toestand in Ninove en om onze bewoners, familieleden en medewerkers gerust te stellen. Als die testen er komen, beloven we eerlijk en open te communiceren over de resultaten ervan: iedereen heeft immers belang bij correcte informatie.

Over onze medewerkers kunnen we zeggen dat we heel tevreden zijn met de inzet die we zien. De opgelegde maatregelen worden trouw en nauwkeurig uitgevoerd en we merken een grote bereidheid en een positieve ingesteldheid om er alles aan te doen om het risico op besmetting van bewoners zo veel mogelijk te beperken. Tussendoor proberen we deze tijd voor onze bewoners zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Zo voorzien we extra en andere activiteiten, en doen we wat we kunnen om het contact tussen bewoners en hun familieleden te onderhouden. Uit verschillende hoeken mochten onze medewerkers al attenties ontvangen. Wij zijn daar zeer dankbaar voor: elke attentie helpt ons allen vooruit om er opnieuw met volle moed tegenaan te gaan.

We wensen ook het stadsbestuur te danken voor de gedane inspanningen: het bestuur volgt de situatie op de voet en voorziet, waar nodig, de nodige ondersteuning. Die steun doet deugd en maakt ons werk wat draaglijker.

Aan de familieleden willen we nog zeggen dat ze het doen en laten binnen het WZC van hun bewoner kunnen volgen via de Facebookpagina’s van elk WZC. Voor dringende zaken kan je altijd bellen; aan wie eens wil informeren hoe het gaat met zijn bewoner, vragen we wel dat in de namiddag te doen, om onze werking zo normaal mogelijk te kunnen verderzetten.

Tot slot roepen wij, als Ninoofse WZC, iedereen op om de door de overheid opgelegde maatregelen strikt op te volgen. Iedereen zou die ondertussen moeten kennen: Blijf zoveel mogelijk in je kot, verplaats je enkel indien dat echt nodig is en hou dan voldoende afstand van anderen, was zo vaak mogelijk je handen, gebruik papieren zakdoeken… Als we samen deze regels trouw blijven naleven, zullen de familieleden sneller opnieuw op bezoek kunnen komen, en kunnen wij onze medewerkers wat rust gunnen na deze intense periode. Iedereen kijkt immers uit naar een “normale” gang van zaken. Alleen met de hulp van alle Ninovieters staan we gezamenlijk sterk tegen Corona!”.

©RV – Aspelare

©RV – Ninove
©RV – Aspelare