©Rv- OLV Aalst

Pati ënten sp-afdeling OLV Ninove overgebracht naar OLV Aalst na positieve testen op Covid-19 te Ninove

Snel en doortastend ingrijpen in het belang van onze pati ënten en medewerkers

Aangezien een aantal personeelsleden en pati ënten van de Sp-afdeling op Campus Ninove symptomen van COVID-19 vertoonde, werden tests afgenomen, waarvan een aantal een positief resultaat opleverde. Hierop besliste het OLV Ziekenhuis om alle andere pati ënten op deze afdeling en alle medewerkers die bij hun verzorging betrokken zijn, te screenen. Uit die screening bleek deze ochtend dat 11 van de 19 pati ënten op de Sp-afdeling positief testten voor COVID-19. Het is nog even wachten op alle resultaten van de tests bij de betrokken medewerkers, maar ook daarbij zijn positieve tests.

Niets overlaten aan het toeval
Conform de geldende procedures heeft het OLV Ziekenhuis beslist om de positief geteste pati ënten voor wie hospitalisatie aangewezen blijft, op te nemen in een COVID-19-cohorteafdeling (Campus Aalst). De andere pati ënten die op de Sp-afdeling waren opgenomen maar negatief hebben getest, zullen met de nodige instructies in thuisisolatie gaan of verder opgevolgd worden op een pre-cohorteafdeling op Campus Aalst. Alle verpleegkundigen die op de Sp-afdeling actief zijn en positief hebben getest, zijn in thuisisolatie. Voor de andere medewerkers is verhoogde waakzaamheid aangewezen en wordt er laagdrempelig getest van zodra er symptomen zouden verschijnen.

Hospitalisatiecapaciteit nauwgezet opvolgen
Vandaag is het aantal gehospitaliseerde COVID-19-pati ënten in het OLV Ziekenhuis toegenomen van 74 (situatie 13 april 2020 om 9u) naar 87 (situatie 14 april 2020 om 9u). Het OLV Ziekenhuis beschikt momenteel over 94 hospitalisatiebedden op de COVID-19-cohorteafdelingen en 44 bedden die ingericht zijn om intensieve zorgen te verlenen aan COVID-19- en niet-COVID-19-pati ënten. Er is dus nog geen acute nood om aanvullende verpleegafdelingen om te vormen tot COVID-19-cohorteafdelingen. Niettemin wordt de hospitalisatiecapaciteit nauwgezet opgevolgd.

Concentratie van COVID-19-hospitalisaties op Campus Aalst
Door de getroffen maatregelen worden er op Campus Ninove, zoals van bij aanvang voorzien, geen COVID-19-pati ënten gehospitaliseerd. Alle zorg voor gehospitaliseerde COVID-19-pati ënten wordt geconcentreerd op onze Campus Aalst. Dit maakt een optimale inzetbaarheid van medewerkers en middelen mogelijk. Volledigheidshalve dient vermeld dat de ambulante nierdialyse opgedeeld is in een afgescheiden “COVID-19-traject” en een “niet-COVID-19-traject”. Op het COVID-19-traject (voor dialyse op Campus Ninove) komen momenteel 4 niet-gehospitaliseerde nierpati ënten langs voor hun dialysebehandeling.