Feestcomité Grotenberge vangt bot voor extra stedelijke subsidie

Vanuit het Feestcomit é Grotenberge werd aan het stadsbestuur de vraag gericht voor het verkrijgen van een subsidie van 1.500 euro voor de (verdere) werking van het comit é. Deze extra ondersteuning zou ondermeer nodig zijn om de vernieuwde formule van Grotenberge Leeft dit jaar te kunnen vervolgen en ook als tussenkomst in de vernielde kerstversiering. Verder worden ter motivatie van de subsidieaanvraag nog de organisatie van de nieuwjaarsreceptie en de aankoop van materiaal voor het winddicht maken van de berging achter het Ontmoetingscentrum (de vroegere zaal Ten Berg) aangehaald.

Het college van burgemeester en schepenen is echter van mening dat de stad al meermaals faciliteiten verleend heeft die de werking van het Feestcomit é Grotenberge ten goede komen. Zo wordt er op gewezen dat het comit é gratis gebruik mag maken van de bergruimte achter het OC en dat het winddicht maken van en het voorzien van de nodige verlichting in die berging gebeurde door stadspersoneel. Verder heeft het comit é de mogelijkheid om bij de stad materiaal te ontlenen aan verlaagde tarieven.

Hierom heeft het stadsbestuur dan ook besloten om niet in te gaan op die subsidieaanvraag. Wat de nieuwjaarsreceptie betreft, wordt door het stadsbestuur nog meegegeven dat, zoals voor andere buurtfeesten, het Feestcomit é Grotenberge via het indienen van een desbetreffende aanvraag voor deze activiteit een tegemoetkoming van 200 euro uit de stadskas kan krijgen mits voldaan is aan de organisatorische voorwaarden.