Onder impuls van Kiwanis Zottegem Egmont springt Willy Naessens Food de werking van vzw Lichtpunt bij

Onder impuls van Kiwanis Zottegem Egmont springt Willy Naessens Food de werking van vzw Lichtpunt bij.

Naar aanleiding van het COVID 19 virus probeert Kiwanis Zottegem de noden te lenigen waar mogelijk. Na de eerdere schenking van noodzakelijke mondmaskers aan de Thuisverpleging ZO Vl en WZC Egmont, het ter beschikking stellen van PC’s en printers om pre-teaching ook voor minder begoede kinderen toegankelijk te maken is Kiwanis Zottegem Egmont erin geslaagd een duurzame samenwerking tot stand te brengen met Willy Naessens Food.

Deze samenwerking werd opgestart met als doel de ondersteuning van vzw Lichtpunt Zottegem. Door het virus kwam namelijk de werking van de voedselbanken onder druk te staan waarbij dan vooral de doorstroming van verse voeding en maaltijden onregelmatig en zelfs tot stilstand kwam. Door haar samenwerking met Willy Naessens Foods kan Kiwanis Zottegem Egmont de bedeling van voedsel voor de Zottegemse kansarme gezinnen extra ondersteunen en dit via nagenoeg wekelijkse leveringen.

Op dit moment werden reeds twee leveringen gedaan aan Lichtpunt vzw (vers bereide maaltijden en soepen), een derde levering staat binnenkort alweer ingepland. Doelstelling is naast de reeds bestaande structurele steun die Kiwanis reeds geeft aan Lichtpunt ook met Willy Naessens Food een lange termijn samenwerking uit te bouwen; ook na deze Corona crisis blijft alle hulp bij vzw Lichtpunt welgekomen, een engagement dat Kiwanis graag mee verder wil ondersteunen én versterken.