©RV- de overhandiging van de computers aan vzw Amon

Lions Ninove schenkt computers aan kwetsbare jongeren

Lions Ninove heeft ook in deze ‘coronatijden’ oog voor diegenen die het moeilijk hebben. Daarom reageerden ze heel snel toen er een dringende vraag kwam vanuit Vzw Amon, een erkende organisatie binnen de integrale jeugdhulp. De kwetsbare jongeren die zij begeleiden, worden in deze crisistijd dubbel getroffen, zowel thuis als in de voorzieningen. Er werd dan ook besloten door Lions Ninove om 10 nieuwe computers te schenken aan deze organisatie.

Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona virus werden ook maatregelen getroffen in de hulpverlenings- en zorgsectoren in ons land. Zo werd voor de jeugdhulp in bepaalde situaties beslist dat als kinderen en jongeren niet thuis in een veilige omgeving kunnen verblijven, ze waar mogelijk best in de voorziening blijven.

Korte verblijven of weekends bij familie of ouders zullen de komende weken bijgevolg niet kunnen   plaatsvinden. Tot het einde van deze maatregelen – voorlopig tot en met 3 mei – kunnen deze kinderen en jongeren vermoedelijk ook geen bezoek ontvangen en worden er ook geen externe dagactiviteiten georganiseerd.

Verscheidene media en pers besteedden al aandacht aan het feit dat vele kwetsbare jongeren dubbel getroffen worden. Immers, daar waar heel wat mensen over de nodige digitale middelen beschikken om contacten te blijven houden met vrienden en familie, hebben veel jongeren in de jeugdhulpvoorzieningen deze middelen niet.

Lions Ninove besloot daarom zijn duit in het zakje te doen.

“Onze club bestelde voor de jeugdzorgvoorzieningen van Amon vzw tien nieuwe laptops ter waarde van 5000 euro.” aldus Omer Van Keer, voorzitter van Lions Ninove.

“De meeste van deze laptops zullen ter beschikking gesteld worden van de campus Raveling in Nederhasselt. De jongeren zullen er niet alleen contacten mee kunnen onderhouden met hun vrienden en familie, maar ook huiswerk en andere taken mee kunnen doen, alsook telebegeleiding  krijgen indien nodig.” aldus Pieter De Leeuw, voorzitter van het sociaal comit é van Lions Ninove.

“We zijn blij dat we met onze bijdrage deze jongeren kunnen helpen en zo in onze streek als serviceclub ook mee een verschil kunnen maken.” Besluit Omer Van Keer, voorzitter van Lions Ninove.