Stad Zottegem volgt richtlijn niet: woonzorgcentrum Egmont blijft dicht

Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) laat weten dat de stad Zottegem de federale richtlijn om ‘1 vaste bezoeker’ toe te laten in de woonzorgcentra voorlopig niet zal volgen en dat woonzorgcentrum Egmont minstens dicht zal blijven tot 3 mei.

“In tegenstelling tot wat is aangekondigd, zal WZC Egmont gesloten blijven voor externe bezoekers. We verzetten ons tegen de voorgestelde richtlijn om 1 vaste bezoeker toe te laten. We zijn ervan overtuigd dat dit tot moeilijkheden zal leiden én de veiligheid in onze voorziening, voor onze bewoners, de familieleden en onze medewerkers, mogelijk in het gedrang kan brengen. We zijn ons ervan bewust dat dit geen aangename beslissing is, omdat sommige bezoekers en familieleden snakken naar bezoek, maar stellen zoals steeds de veiligheid en gezondheid van iedereen in onze voorzieningen op de eerste plaatse. Samen met onze uitstekende medewerkers doen wij er alles aan om de beste zorg in de meest veilige omstandigheden aan te bieden. Vanaf dag 1 stellen wij alles in het werk om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu reeds bezoek toe laten zou dit werk tenietdoen, wat wij absoluut willen vermijden. Het is immers onmogelijk te controleren of een bezoeker de laatste 14 dagen al dan niet ziektesymptomen heeft gehad. Vandaar de beslissing om het WZC Egmont tot minstens 3 mei dicht te houden. De contacten die we hebben gehad met het ziekenhuis en huisartsen sterken ons in deze beslissing. Ik heb ook reeds contact genomen met de andere woonzorgcentra op het Zottegems grondgebied die hetzelfde standpunt delen en de deuren vooralsnog gesloten zullen houden. Indien nodig, zal ik hen ondersteunen door een burgemeestersbesluit met verbod voor bezoek voor het ganse grondgebied te nemen.”