Het OCMW is er voor iedereen… ook in Geraardsbergen!

'We betreuren wel dat er kostbare tijd verloren gegaan is.'


Geraardsbergen. In vele centrumsteden voelt men in het OCMW dat de CORONA-crisis ook op financieel vlak slachtoffers maakt. Het aantal steunvragen bij het OCMW is er sterk toegenomen. Gezinnen, die het al niet breed hadden, dreigen door de coronacrisis de dieperik in te glijden. De meeste centrumsteden hebben extra middelen uitgetrokken om deze gezinnen te helpen. De armoede-cijfers in de centrumsteden zijn gelijkaardig aan de Geraardsbergse cijfers. Dit wil dus zeggen dat profiel van de inwoners in Geraardsbergen te vergelijken is met het profiel in de centrumsteden. Je zou dus kunnen verwachten dat er ook in Geraardsbergen dus een sterke stijging is van het aantal hulpvragen. “Toch geven de recente cijfers van het aantal hulpvragen bij het OCMW dit niet aan” zegt Van der Maelen.

“De meerderheid van CD&V en Open VLD concludeert hieruit dat er dus geen nood is aan bijkomende initiatieven of middelen want er is geen sterke stijging waar te nemen. Ook op de uitgestoken hand van sp.a Geraardsbergen om over de partijgrenzen heen om in een spoedvergadering een sociaal plan uit te werken, ging de meerderheid niet in. Maar deze meerderheid trekt de verkeerde conclusies” zegt Van der Maelen.

“De mensen zitten in hun kot en vinden hun weg naar het OCMW niet”. De meeste gezinnen die nu de in problemen dreigen te komen, waren aan het werk en kennen de weg naar de hulpverlening misschien nog niet. “Het OCMW van Geraardsbergen moet nu, meer dan ook, proactief te werk gaan. Dit wil zeggen dat ze de werking van het OCMW nog meer kenbaar moeten maken en de verdoken armoede/problemen in Geraardsbergen actief moeten opsporen. Zo zijn er gemeenten die proactief te werk gaan door crisissteun toe te kunnen zodat eventuele bijkomende kosten kunnen gedragen worden. Of door huishuur ten laste te nemen wanneer men door technische werkloosheid plots minder inkomsten heeft.”

Zeker in deze moeilijke tijden, moet het OCMW er voor iedereen zijn. Zeker ook voor hen die door een verplichte sluiting van vele bedrijven niet kunnen gaan werken. sp.a Geraardsbergen zal komende gemeenteraad de vraag voor de opmaak van een sociaal plan voor Geraardsbergen op de politieke agenda plaatsen. “We betreuren wel dat er kostbare tijd verloren gegaan is waarbij wel al enkele Geraardsbergse gezinnen hadden kunnen bereiken om de gepaste hulp te kunnen bieden” besluit Van der Maelen.