Woonzorgcentrum De Bron Zottegem neemt babbelbox in gebruik

Sinds vandaag maandag beschikt het Woonzorgcentrum De Bron aan de Heldenlaan in Zottegem over een eigen babbelbox, een sas waar bewoners en hun familieleden oog in oog én op een veilige manier met elkaar kunnen praten.

Enerzijds staat De Bron als organisatie achter de verlenging van het algemeen bezoekverbod in de woonzorgcentra maar anderzijds wil De Bron met de voorziening van deze babbelbox ook voor enig soelaas zorgen en tegemoetkomen aan die maatregel. Terwijl het welbevinden van de senioren en hun gezondheid uiteraard prioritair zijn, engageert De Bron zich hiermee tegelijk om creatieve oplossingen op maat te blijven bedenken.

In de eerste weken van het corona-bezoekverbod boden videogesprekken en andere digitale tools nog een uitweg maar toch werd vastgesteld dat de bewoners steeds vaker nood bleken te hebben aan een meer direct contact met hun familie. Daarom gingen de verantwoordelijke zorg en de ergotherapeut samen aan de slag om hiervoor een creatieve oplossing te zoeken. In de babbelbox kunnen familie en bewoner nu op veilige afstand tegenover elkaar plaatsnemen en zo krijgen ze de nodige ruimte om een persoonlijk gesprek te voeren. En zeker niet onbelangrijk is het aspect dat ze op die manier elkaar ook nog eens ‘in levende lijve’ kunnen ontmoeten.

Om van de babbelbox gebruik te kunnen maken, wordt bewust gevraagd om minstens een dag op voorhand een telefonische afspraak te maken via 09/364.48.48. In overleg met een medewerker van het woonzorgcentrum zullen dan dag en uur (tussen 10 en 17 uur) voor een babbelboxbezoek geregeld worden. Op die manier kunnen binnenshuis de nodige schikkingen getroffen worden om de bewoner te begeleiden, kan voor iedereen de nodige quality-time gegarandeerd worden en wordt ook vermeden dat families van verschillende senioren zich gelijktijdig aan de babbelbox aanmelden.