Kleuterleidsters cre ëren creatief knutselpakket

De kleuterleidsters van de Vrije basisschool De Vlinder-Het Leeuwke-De Linde in Velzeke en Leeuwergem lanceren een (creatief knutselpakket) doe-box voor de kleuters.

“Om de eenzame dagen thuis wat op te vullen”, legt kleuterjuf Lieselotte De Roover uit. “De kinderen kunnen creatief te werk gaan met de materialen uit de box. Ook geven de kleuterleidsters graag nog wat tips mee aan de ouders om creatief aan het werk te gaan. We hebben alle begrip voor de ouders dat het niet evident is om in deze dagen met de kinderen bezig te zijn. Via deze weg willen we ze toch wat hulp bieden. We geven ook graag mee dat onze kleuteropendeurdag op zondag 26 april niet zal doorgaan, maar dat we een creatieve oplossing hebben gevonden. Meer daarover binnenkort op onze Facebookpagina en website.”