Stad Zottegem lanceert 2 nieuwe (corona-) communicatiekanalen

Het stadsbestuur van Zottegem heeft twee nieuwe communicatiekanalen gelanceerd. In de eerste plaats   om zo veel mogelijk Zottegemnaren te bereiken in de strijd tegen corona, maar ook daarna zal er gebruik van gemaakt worden.

“Om met zekerheid alle Zottegemnaren — en zeker gericht naar onze senioren — te kunnen bereiken, zal er vanaf maandag 20 april een papieren “corona infoflits” verspreid worden via Bpost naar alle Zottegemse brievenbussen, verspreid over een drietal werkdagen”, legt schepen van Communicatie Brecht Cassiman (N-VA) uit. “Deze infoflits bevat naast de essenti ële preventieve maatregelen, ook doorverwijzingen naar medische hulp bij vermoeden van corona, en ook de belangrijkste federale, Vlaamse en stedelijke communicatiekanalen. Bedoeling was deze beknopt te houden, zodat het risico op gedateerde informatie klein is. We evalueren deze infoflits op korte termijn en luisteren ook graag naar jullie feedback. We houden de mogelijkheid achter de hand om dit initiatief te herhalen, afhankelijk van de ontwikkelingen in deze bizarre tijden.”

“Daarnaast hebben we een Zottegemse nieuwsbrief per e-mail  ontwikkeld. Info verspreiden via de sociale media is één ding, maar er zijn nu eenmaal m éér mensen die een e-mail adres bezitten, dan dat er op de sociale media actief zijn.
Alles is intussen afgetoetst op vlak van GDPR wetgeving, en de template voor de nieuwsbrief staat klaar. Ook in de papieren infoflits wordt er opgeroepen aan de Zottegemnaren om zich actief te registreren voor de nieuwsbrief.
Bedoeling met deze nieuwsbrief is om korter op de bal te kunnen spelen, en bepaalde initiatieven ad hoc en sneller te kunnen communiceren naar onze inwoners die zich inschrijven op de nieuwsbrief. In het begin zal deze elektronische nieuwsbrief zich voornamelijk richten op de corona-crisis, maar deze kan op termijn ook uitgroeien tot een nieuwsbrief waarin algemene stedelijke communicatie temporeel kan worden verspreid (binnen de mogelijkheden van onze diensten). De eerste nieuwsbrief zou uitgestuurd kunnen worden ongeveer een week na verspreiding van de papieren infoflits, wanneer we hopelijk een eerste paar honderd e-mailadressen verzameld hebben.”