Schepen Christ Meuleman: ‘We zijn inrichten van een schoolstraat aan begin en einde schooldag genegen’

Antwoord vraag Filip Michiels

‘Het gemeentebestuur is het principe van het inrichten van een schoolstraat aan het begin en aan het einde van de schooldag zeker genegen. In de zitting van de commissie verkeer van 10 februari 2020 werd dit eveneens geopperd naar aanleiding van de vraag om ook het zwaar verkeer tijdens deze cruciale schooluren te weren. Toen werd een eerste bedenking gemaakt die peilde naar de bereidheid van schooldirectie en leerkrachtenkorps’, duidt schepen Christ Meuleman. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

De vraag is hoe we dit in deze coronatijd én met de beperkte tijd die er ons rest gaan aanpakken? Scholen en de desbetreffende directies zijn zich momenteel volop aan het organiseren voor een nakende heropstart. Ik heb de voorbije dagen de directies gecontacteerd en allemaal vroegen ze mij dit nu niet te doen wegens geen tijd, andere prioriteiten namelijk pre-teaching organiseren en straks opening van de scholen voorbereiden. Ook moeilijk om te overleggen met personeel, wiens medewerking nodig is voor dergelijk project van “schoolstraat”. Ook de gemeentelijke diensten dienen een deel van de tijd te spenderen aan opdrachten in kader van de coronacrisis en er anderzijds door telewerk is het moeilijker om met de scholen in overleg te gaan.

‘Ik heb voorgesteld aan de directies of ze ter voorbereiding van nieuwe schooljaar hierover in overleg willen gaan en hiermee gingen ze akkoord. Wij vragen dus aan de Open VLD Plus fractie of er een plan van aanpak klaar ligt om op deze korte periode (opstarten van de scholen zal wellicht 4 mei, ten laatste half mei doorgevoerd worden), met de huidige beperkingen, het systeem van invoering schoolstraten te realiseren: wie doet wat, wanneer en waar ? Indien niet stellen wij voor om dit overleg in de zomervakantie te organiseren met de scholen die hiertoe bereid zijn’, besluit Christ Meuleman.     Reporter 17