Coronacrisis: Melle bereidt steunmaatregelen voor

Van bij de start van de coronacrisis volgde ook het lokaal bestuur Melle de situatie op haar eigen terrein op. Naast aandacht voor handhaving en de hertorganisatie van de eigen dienstverlening boog men zich ook over mogelijke steunmaatregelen op het lokale niveau.
Belrondes bij 80-plus
De gemeente startte met belrondes om 80+ers te polsen naar hun gezondheidstoestand, hun mentaal welzijn en eventuele behoefte aan bijkomende ondersteuning door bijvoorbeeld een boodschappendienst. De gemeentelijke diensten herorganisee Mondmaskers
De gemeente stelt ook alles in het werk om een bedeling van stoffen, herbruikbare mondmaskers te organiseren voor alle Mellenaars vanaf 12 jaar. Hierbij wordt begonnen met de 70+ers en mensen die kwetsbaar zijn omwille van onderliggende aandoeningen. De bedeling hiervan zal georganiseerd worden in samenwerking met de plaatselijke apothekers. In tweede instantie wordt iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar bedeeld via de gemeente zelf. De gemeente engageert zich ook een bedeling van mondmaskers te doen aan de scholen op haar grondgebied ten behoeve van het personeel.
Voor de levering van de maskers worden er twee sporen benut: er wordt gewerkt aan de oprichting van een lokaal atelier met vrijwilligers aan de ene kant, en aan de andere kant bekijkt de gemeente met verschillende andere actoren de mogelijkheid tot een eventuele groepsaankoop. Daarnaast beloofde de federale overheid één mondmasker en twee filters per persoon te voorzien, het is wachten op meer informatie daarover.
Financi ële en economische steun
Het bestuur heeft een aantal voorstellen voorbereid die betrekking hebben op financi ële steunmaatregelen. Deze week worden deze besproken in overleg met alle fractieleiders van de gemeenteraad, om tot een brede consensus te komen. Men buigt zich over maatregelen op vlak van huurgelden voor de huurders van gemeentelijk patrimonium, facturen voor gebruikers van het openbaar domein, steun aan verenigingen en maatregelen om de koopkracht van de bevolking te bevorderen en de lokale economie te stimuleren.
Het gemeentelijk infomagazine ‘Melle in Beweging’ zal in juni alvast in het teken staan van de Melse handelaars.
Activiteiten
Eerder werd reeds beslist om tot het einde van de zomer geen activiteiten voor volwassenen te organiseren. Dat betekent geen HeMelse Feesten, geen 11 juliviering, geen zomertentoonstelling en geen sportlessen voor volwassenen tot eind augustus. De gemeente volgt hier de richtlijnen van de federale overheid die stelt dat grote evenementen tot eind augustus verboden zijn.
Over de sportkampen, de speelpleinwerking en de grabbelpasactiviteiten is nog geen beslissing genomen. Hiervoor wacht het gemeentebestuur op federale richtlijnen. Voorlopig staan deze nog gepland.
Informatie
Mieke Penninck, communicatieambtenaar, Gemeenteplein 1, 9090 Melle
09 210 07 85 | communicatie@melle.be