Kruispunt Godveerdegemstraat Jasmijnstraat (zie foto 2)

Verkeerscirculatie in Godveerdegem: aangepaste, definitieve plannen

Nadat het Zottegemse stadsbestuur besliste om de verkeerscirculatie in de omgeving Godveerdegemstraat / Langestraat (Ronselaar) / Tweekerkenstraat / Jasmijnstraat op de grensscheiding Godveerdegem-Bevegem die eerst bij wijze van proef enige tijd uitgeprobeerd werd, als definitieve regeling in te voeren, kwam vooral in de voorbije twee maanden het overleg met het oog op de opmaak van de plannen voor de definitieve inrichting van die verkeerscirculatie in een stroomversnelling. Nadat het college van burgemeester en schepenen zich op 10 februari ll. over de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer boog, werden ze op 12 februari op een vergadering met de buurtbewoners besproken en op 19 februari ook aan de verkeersraad voorgelegd. Daarop volgde op 9 maart een nieuw overleg tussen het stadsbestuur en het Agentschap dat op basis daarvan de hiernavolgende aangepaste plannen opmaakte. Deze kregen nu ook de definitieve zegen van het stadsbestuur, dat tevens de opdracht zal geven om de bijhorende politiereglementen op papier te zetten.

Kruispunt Ronselaar (foto)

Kruispunt Ronselaar

 • Bestaande fietsoversteek op Tweekerkenstraat wordt verwijderd.
 • Bestaande fietsoversteek op Godveerdegemstraat (richting Doolstraat) wordt behouden.
 • Fietspad vanuit Bevegem wordt naar binnen verschoven + voorzien van een fysieke barrière (met rood-witte pijlen) zodat fietsers niet rechtdoor richting Langestraat kunnen rijden.
 • Fietsers hebben voorrang op verkeer in Tweekerkenstraat; daarom daar vóór het fietspad haaientanden aanbrengen. Ook bestaande haaientanden behouden voor verkeer dat vanuit Tweekerkenstraat wil oversteken richting Doolstraat en voorrang moet verlenen aan verkeer vanuit Langestraat.
 • Eenrichtingsverkeer in Godveerdegemstraat (richting Bevegem) vanaf net voorbij Doolstraat.
 • Einde Tweekerkenstraat voorsortering voorzien met pijl rechtsaf voor verkeer richting Langestaat en pijl linksaf/rechtdoor voor verkeer respectievelijk richting Godveerdegemstraat/centrum en richting Doolstraat (fiets- en landbouwverkeer).

 

Kruispunt Godveerdegemstraat / Jasmijnstraat (foto)

Kruispunt Godveerdegemstraat / Jasmijnstraat  

 • Fietspad richting centrum wordt verlengd tot voorbij kruispunt met Bevegemstraat.
 • Fietspad richting Ronselaar/Langestraat wordt verlengd tot vóór kruispunt met Jasmijnstraat.
 • Voorzien van fysieke barrière tussen fietspad in tegenrijrichting en rijweg.
 • Voorzien van fysieke barrière kant onpare huisnummers zodat wagens vanuit centrum de bocht minder scherp kunnen nemen en fietsers die Jasmijnstraat inrijden, bescherming hebben.

 

Kruispunt Jasmijnstraat Tweekerkenstraat (foto)

Kruispunt Jasmijnstraat Tweekerkenstraat  

 • Einde Jasmijnstraat voorsortering voorzien met pijl rechtsaf richting Erwetegem en pijl linksaf richting Ronselaar.
 • Verdrijfvlakken aanbrengen.

 

Godveerdegemstraat (foto)

Godveerdegemstraat

 • Invoegstrook van ca. 50 meter.
 • Ongebruikte rijstrook (kant onpare huisnummers) inrichten met deels verdrijfvlakken en deels vier grote parkeervakken. Afstand tussen fietspad en parkeervakken ca. 0,50 meter (voldoende ruimte om uit te stappen).
 • Randlijnen aanbrengen langs de fietspaden zodat rijbaan versmalt.
 • Aan het einde van ongebruikte rijstrook, nabij kruispunt met Jasmijnstraat, (mobiele) vluchtheuvel met signalisatie voorzien om automobilisten vanuit het centrum duidelijk te maken dat zij niet rechtdoor kunnen maar rechts moeten afslaan richting Jasmijnstraat.

Jasmijnstraat

 • Aanleg volwaardig fietspad (breedte 2 meter) in tegenrijrichting, kant pare huisnummers.
 • Rijwegbreedte: 3 meter.
 • Voorzien van zeven parkeervakken, deels op rijweg deels op voetpad, tussen huisnummer 21 en einde straat (lengte parkeervakken vari ërend van 5,5 tot 11 meter).

Tweekerkenstraat

 • Aanleg volwaardig fietspad (breedte 2 meter) in tegenrijrichting, kant pare huisnummers.
 • Parkeerverbod kant onpare huisnummers.