© Google Maps

uitbreiding Sint-Andreasschool met parochiehuis Strijpen?

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert via het Agentschap voor infrastructuur in het Onderwijs (AGION) 122.500 euro voor de aankoop van het parochiehuis van Strijpen.

“Het parochiehuis sluit aan op de Vrije Basisschool Sint-Goriks-Oudenhove–Strijpen, afdeling Andreassschool en kan gebruikt worden voor de uitbreiding van deze gezellige dorpsschool” aldus Cynthia Van den Steen (N-VA fractieleider Zottegemse gemeenteraad). “Vlaanderen investeert deze regeerperiode een extra 500 miljoen euro extra in schoolinfrastructuur. Die investeringsgolf is dus ook in Zottegem voelbaar. “Als lid van het stadsbestuur is N-VA Zottegem hiermee uiteraard zeer opgezet. In deze Coronatijden zijn we nog meer dan vroeger bewust van het belang van sterk onderwijs. Degelijke infrastructuur is hiervoor natuurlijk een basisvoorwaarde.”

“Scholen uit het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal en vrij onderwijs kunnen financi ële steun krijgen van de Vlaamse Overheid om schoolgebouwen te bouwen of te renoveren”, zegt minister Ben Weyts (N-VA). “Met de 500 miljoen euro die Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts extra investeert, trekt de Vlaamse Regering deze regeerperiode in totaal deze legislatuur 3 miljard euro uit voor scholenbouw. De focus ligt in de eerste plaats op het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn. Maar natuurlijk blijft er ook oog voor de andere noden. Bouwen aan scholen is bouwen aan de toekomst. Ook in coronatijden blijven we volop investeren in die toekomst.”