Gemeentebestuur CD&V/N-VA pakt coronacrisis goed aan

Schepen Elsy De Wilde bracht op de gemeenteraad een overzicht wat CD&V/N-VA al deed in de voorbije weken en van plan is rond COVID-19. Daaruit blijkt dat het gemeentebestuur al tal van maatregelen nam om het coronavirus te counteren.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle)

Elsy De Wilde: ‘Al meer dan een maand werden ons de nodige “blijf in uw kot”maatregelen opgelegd. Wij hadden al enkele keren overleg met de verschillende fractieleiders, maar vandaag wil ik toch gebruik maken om de volledige gemeenteraad op de hoogte te brengen van hoe we als gemeente maatregelen getroffen hebben, in deze wel heel bijzondere dagen. Bijzondere dagen, omdat dit een situatie is waar niemand van ons ervaring mee heeft, en een situatie waarvan wij hopen dat we ze maar eenmalig moeten meemaken’, start schepen Elsy De Wilde haar betoog.

‘Nog voor ons maatregelen werden opgelegd door de hogere overheid was er al heel wat onzekerheid over de activiteiten binnen onze gebouwen. Daarom werd na overleg met directiecomit é AGB en CBS beslist om alle activiteiten af te raden, om eventueel een nieuwe datum te zoeken voor het evenement en het bestuur engageerde zich bij annuleren van het evenement om als derde betaler op te treden. Op dat moment 19 maart was dit nog niet verplicht. Op 20 maart gingen de maatregelen van de overheid pas echt in voege. Sindsdien deden wij volgende zaken.   Door het college en het MAT werden regelingen getroffen naar het personeel.  In de beginfase besloten wij om te werken met een halve bezetting van het personeel en de andere helft dienstvrijstelling te geven.  Ondertussen zijn er weer meer mensen aan het werk, anderen een deel op gedeeltelijke werkloosheid geplaatst, maar steeds met in achthouden van de social distance.

Vanaf 13 maart zijn deze financi ële maatregelen van kracht: op individuele aanvragen tot betalingsuitstel voor betalingsherinneringen van voor 13 maart wordt ook ingegaan. Alle invorderingsprocedures worden on hold gezet, er worden geen betalingsherinneringen meer verstuurd, er worden geen aanslagbiljetten meer verzonden’.

‘Groot Oosterzele solidair’ werd opgericht

Deze groep startte in Landskouter door opzet van enkele inwoners van deze kleine gemeente, daarnaast zagen we enkele groepen actief worden op den Anker te Oosterzele. Wij hebben als gemeente Emanuel Vermeire gecontacteerd, en samen werkten de jeugddienst en Emanuel Vermeire op facebook groot-oosterzele solidair op. Deze groep zoekt vrijwilligers die boodschappen doet en samen met GC De kluize werd dan ook snel de boodschappendienst georganiseerd, met als algemeen telefoonnummer dat van GC De Kluize.   Aansluitend bij de boodschappendienst, onder regie van de Kluize, werd goed samen gewerkt met Oosterzele onderneemt. Wij konden een groot aanbod voorleggen aan onze inwoners van handelaar die aan huis leveren. Ook alle vrijwilligers worden aangemoedigd de boodschappen voor familie of buren lokaal te doen.   Hierbij kan ik dan ook verwijzen naar de start van de campagne W van winkelhier.     In deze hele periode is vooral de communicatie een belangrijke factor. En dan mag ik zeggen, als trots schepen van Communicatie dat dit vanaf het begin een fantastisch teamwerk is van het college, het MAT en onze communicatieverantwoordelijke.  Wij hebben steeds de info die wij officieel bevestigd kregen op onze website/facebook/hoplr geplaatst.   Wij dachten ook aan onze inwoners die niet in het online tijdperk leven en zo werd de “corona-flash” opgemaakt.  De corona-flash informeert periodiek alle inwoners over alle nodige zaken die voorhanden is. Deze corona-flash is nu ook ter vervanging van het infozine, omdat we zo meer acutele informatie kunnen bezorgen.   De eerste editie was algemeen, de tweede editie ging rond lokale economie, de volgende flash die volgende week bedeeld wordt betreft het algemeen welzijn, ocmw, de geestelijke gezondheid,… en de week daarop een flash met de nadruk op evenementen, zomerkampen,… en eventueel andere actuele corona-informatie. Naast info proberen we dit communicatiemiddel ook als inspiratieblad te gebruiken om lokaal te kopen, activiteiten mee te geven naar sport, jeugd, wandelroutes, moederdag,..     De bedeling van de folders toont alweer heel wat teamwork omdat deze volledig gebeurt door ons eigen gemeentepersoneel.   De gemeentelijke noodplanningscoördinator en communicatieverantwoordelijke stemmen continu af met de burgemeester en de schepen van Communicatie i.f.v. het updaten van gevalideerde informatie.   Naast de externe communicatie is er ook interne communicatie geweest onder de fractieleiders. In het begin, en door de vele drukte was het even zoeken om dit in goede banen te leiden, maar volgens mij zijn we met de verschillende fractieleiders goed bezig om bepaalde zaken te overleggen, zoals vb stand van zaken rond bepaalde milieu -of vergunningsdossiers, evenementen en dergelijke.  Wat de bib betreft kunnen nog steeds boeken besteld worden, en we mogen zeggen de de actie bib op bestelling een groot succes is.

Opvang voor scholen

Onder leiding van Edith van de jeugddienst en in samenwerking met de schooldirecties zorgen wij continu voor een gegarandeerde voor-en naschoolse opvang op de scholen. Elke school blijft op de huidige locatie om contactbubbels niet te wijzigen. Tijdens de paasvakantie werd een schema opgesteld om opvang te garanderen met een mix van vrijwillige leerkrachten en onze eigen opvangdames. Opvang werd dus steeds verzekerd.     De vrijetijdsdiensten lanceren vanaf het begin van de crisis dagelijks leuke to do’s voor en met kinderen, sportieve ontspanning, etc…  Vandaag organiseerde de jeugddienst trouwens nog de eerste online buitenspeeldag vanuit uw kot!     Ook het OCMW, onder leiding van schepen Els De Turck zaten geen enkele dag stil.   Ze motiveerden de onthaalouders, nog voor er duidelijkheid was naar betaling, om steeds beschikbaar te blijven voor kinderen van ouders uit de zorg.  OCMW lanceert een telefoonnummer waarop de oudere bevolking terecht kan voor een gesprek om vereenzaming te voorkomen.     Daarnaast wordt een brief opgemaakt naar elke 65+ met deze boodschap. Daarvoor hebben wij ons doelgroepenbeleid aangepast, om in het kader van de GDPR in orde te zijn. Een team van het OCMW, eventueel aangevuld met vrijwilligers zullen deze mensen ook regelmatig opbellen.   Er is een nauw contact met de medewerkers van PANACEA, die ons medisch ook informeert en waar we steeds terecht kunnen. Meer info omtrent PANACEA komt ook in de komende corona-Flash.   Ook in de nieuwe flash zullen wij een oproep doen voor het maken van mondmaskers door onze inwoners. Er zijn al veel mensen aan de slag, maar we willen er alleen maar meer motiveren, omdat de kans groot is dat bij versoepelen van de maatregelen, elke burger een mondmasker zal moeten dragen. Wij zullen als gemeente de materialen aankopen en ter beschikking stellen van onze oosterzeelse naaisters. Dit zal in goede banen geleid worden door een werkgroep, ondersteund door mensen die dagelijks in de zorg werken zoals Dieter Lumen en echtgenote en Eveline Roelekens, allemaal werkzaam in het ziekenhuis van Zottegem. Uiteraard kunnen niet alle maskers zelf gemaakt worden. Daarom deed het schepencollege het voorstel aan onze politiezone om gezamenlijk mondmaskers aan te kopen bij voorkeur, via Think Pink, zodat we bijkomstig een goed doel kunnen steunen. Vrijdag krijgen wij hier meer uitsluitsel over van de politiezone. Wat de maskers voor onze artsen, thuisverpleging, tandartsen, etc   betreft, wij hebben deze op 20 april ontvangen via de FOD volksgezondheid en deze bedeling is volop bezig en bijna afgerond.  Wat evenementen betreft: Zondag heeft Ronny Meerpoel een volledige lijst opgemaakt van evenementen die normaliter plaatsvinden in onze gemeente. Deze is bezorgd aan de gouverneur. Wat de annulatie of kunnen doorgaan betreft van deze evenementen en kermissen zullen wij hopelijk meer duidelijkheid krijgen na de nationale veiligheidsraad van vrijdag. Er zal dan ook teruggekoppeld worden naar de fractieleiders. Tot dan zal het college voorlopig geen eigen maatregelen of beslissingen nemen rond het afschaffen van kermissen.

Wat na corona?

Hiervoor heeft onze gemeente ook een werkgroep opgesteld van verschillende ambtenaren die betrokken personen zullen aanspreken. Dit idee van herstelplan, waar wij later de naam van zullen lanceren, was een idee van Schepen Christ Meuleman en volledig gedragen wordt binnen het college.  Het betreft, bij versoepeling van de maatregelen een soort “hersteldag of hersteldagen” die wij willen organiseren met autoloze centra en met respect voor gezondheids -en social distanceregels. (vb terassen op straat zodat ze verder uit elkaar zitten).     Op deze manier willen wij ECHT GERICHT de middenstand gaan steunen die het echt nodig heeft, in samenwerking met alle verenigingen binnen Oosterzele die getroffen zijn door het niet kunnen organiseren van eetfestijnen of dergelijke. Wij moeten echt onderscheid maken in de maatregelen tussen wie het echt nodig heeft en wie niet. We kunnen wel met voorstellen gooien om iedereen gelukkig te maken, maar ik denk dat het beter is dat we gericht werken. Beter 1 iemand ECHT helpen met 500 euro ipv 10 mensen met 50euro waarvan 6 op 10 die 50 euro misschien niet nodig heeft. We kunnen wel bonnen gaan sponsoren voor lokale handelaars, maar moeten we dan 200 euro bijleggen als gemeente voor de aankoop van een elektrische fiets van 2000 euro? Dit kan niet de bedoeling zijn…En na dit alles, en ik zal gerust nog wel wat zaken vergeten zijn, wil ik een enorme dankjewel uitspreken aan elke medewerker van de gemeente om van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, weekends inclusief beschikbaar zijn. Dit toont dat wij een gemotiveerd korps hebben met goesting om te werken! Deze mensen mogen gerust in de bloemetjes gezet worden voor hun inzet, en laat ons aub niet de pluimen op de hoed van de politiek steken!, besloot schepen Elsy De Wilde haar speech.   Reporter 17