Horebeekse N-VA vraagt extra editie infoblad tijdens digitale raad

Extra editie van het gemeentelijk info-blad “Heerlijk Horebeke” t.v.v. de Horebeekse ondernemers en middenstand.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 27 april ll., de eerste digitale versie ooit in de geschiedenis van de gemeente Horebeke, stond de gemeentelijke steun omwille van de Covid-19 crisis centraal op de agenda.
Dieter Verscheure: “De n-va fractie stemde in met het voorstel van het college om per gezin een ‘Horebeke-bon’ te verdelen onder de inwoners, maar had en heeft voorlopig nog steeds een aantal vragen over de praktische uitwerking en verdeling van deze bon.
– Komt er één bon van 50 € per gezin of opteert men beter voor een boekje met bonnen van 5 of 10 €?
– Hoe zullen de inwoners geïnformeerd worden over deze steun?
– Op welke manier zal de verdeling van de bonnen gebeuren?
– Hoe zal erop toegezien worden dat de verdeling in de woonzorgcentra op een correcte manier gebeurt?
– Hoe wordt politieke recuperatie vermeden?
Naast de acute steun via deze bon, is het voor de n-va raadsleden wenselijk dat gemeente de nodige logistieke steun biedt aan de school. Dit kan o.a. door zonodig extra klaslokalen, mondmaskers voor de leerlingen en desinfecterende handgels ter beschikking te stellen van de school. Bovendien vinden de n-va raadsleden het ook ten zeerste wenselijk om in een breder kader en in een langere termijnperspectief, bijkomende steun te voorzien voor de plaatselijke ondernemers en zelfstandigen.
Daarom diende ik als n-va fractieleider   het voorstel in om via de gemeente een extra editie van het gemeentelijk infoblad “Heerlijk Horebeke” uit te geven.
De insteek hierbij is dat iedere Horebeekse zelfstandige, iedere Horebeekse ondernemer, van de zichtbare bakker en de slagers, tot de minder bekende schilder-behanger, electrieker, IT-specialist of logopedist, in deze editie de producten of diensten van zijn of haar bedrijf in de kijker kan zetten.
Kortom, dit exemplaar van het infoblad Heerlijk Horebeke moet een moderne uitgave worden van de vroeger wijd en zijd verspreide Gouden Gids, maar dan een versie die volledig gewijd wordt aan de Horebeekse ondernemers en de plaatselijke middenstand.
Mits dit bijkomend blad met de nodige zorg voor de druk-en papierkwaliteit uitgegeven wordt, kan het voor heel wat inwoners fungeren als een bewaarexemplaar dat ze heel gemakkelijk kunnen consulteren op het ogenblik dat ze beroep willen doen op één van de ondernemers.
De n-va fractie is heel blij dat dit voorstel unaniem, door meerderheid en oppositie, werd goedgekeurd.
N-VA Horebeke kijkt reikhalzend uit naar de uitgave.”