Illustratieve afbeelding © Pixabay

Stad Zottegem huurt meer opslagplaats in Erwetegem

Het stadsbestuur was al langer op zoek naar extra opslagruimte om er onder meer alle materiaal dat gebruikt wordt voor de organisatie van de carnavalsvieringen, alsook materiaal van de stedelijke dienst openbare werken te kunnen deponeren. Met ingang van 1 april ll. is hiervoor nu een huurovereenkomst afgesloten met de eigenaar van twee loodsen gelegen aan de Smissenhoek in Erwetegem.

De loodsen hebben een gezamenlijke oppervlakte van 1.570,92 m ². De grootste van beide, met een oppervlakte van (afgerond) 1.100 m ², omvat naast voor het grootste gedeelte opslagruimte ook een bureel en sanitair. Deze laatste voorziening is er niet in de kleinere loods, met een oppervlakte van 470 m ², die wel met een ventilatiesysteem uitgerust is en in het midden voorzien is van een scheidingswand. Elke loods is toegankelijk via een grote sectionaalpoort en de kleinere loods heeft ook nog een gewone toegangsdeur. De huurovereenkomst is afgesloten voor een termijn van zes jaar en eindigt dus op 31 maart 2026. Daarin is verder nog bepaald dat de brandverzekering voor de inboedel alsook de onroerende voorheffing ten laste van de stad zijn.