Geleidelijke heropstart van afspraken, onderzoeken en ingrepen in het A.S.Z.


Geraardsbergen. Door de Covid-19 pandemie werden door de overheid dringende maatregelen genomen. Daardoor werden alle niet-dringende raadplegingen en geplande ingrepen geannuleerd. Op de Veiligheidsraad van vrijdagavond 24 april is aangehaald dat vanaf maandag 4 mei de toegang tot algemene en gespecialiseerde gezondheidszorg geleidelijk weer uitgebreid zal worden. Het A.S.Z. wil dit op een veilige manier organiseren. Dat betekent veilige afstand in de wachtzaal, gebruik van een mondneusmasker, ontsmetting van oppervlakken en veilige spreiding in de tijd.

Hoe zal dit in het A.S.Z. verlopen?
Onze medewerkers en artsen bereiden zich  deze week voor om vanaf 4 mei weer geleidelijk op te starten. Om de veiligheid van onze pati ënten en medewerkers te  kunnen garanderen, zullen we gefaseerd heropstarten. We geven hierbij voorrang aan pati ënten met uitgestelde (semi)dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen. Onze artsen hebben een overzicht van alle afspraken, onderzoeken en ingrepen die uitgesteld zijn. Wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep opnieuw kan ingepland worden, contacteren wij u.

Heel onze werking moet herbekeken worden. Consultaties, opnames en operaties zullen anders lopen dan normaal. Enerzijds omdat we rekening moeten houden met 1,5 meter afstand tussen pati ënten onderling  (social distancing), anderzijds omdat er steeds nog heel wat medewerkers en artsen instaan voor de zorg van COVID-19 pati ënten. Omdat we nog niet kunnen terugkeren naar onze gewone dagelijkse werking, gaat dit proces gepaard met veel bijkomend werk. Wij contacteren u wanneer uw uitgestelde afspraak, onderzoek of ingreep door kan gaan. We blijven, waar dat kan, volop gebruik maken van de mogelijkheden voor een telefonisch – of videoconsult. Belangrijk is dat het A.S.Z. contact met u opneemt over uw afspraak. Er wordt gevraagd enkel zelf contact op te nemen met het ziekenhuis als u één werkdag vóór uw afspraak nog niet gecontacteerd bent.

Belangrijk om te weten is dat u veilig bent als u een afspraak in het ziekenhuis heeft. Daar zorgen wij voor. Hoe doen we dat? We namen eerder al maatregelen om lichamelijk contact zoveel mogelijk te beperken, denk  aan het niet meer schudden van handen. Ook de toegangscontrole bij alle ingangen blijft. Nu er weer meer mensen naar het ziekenhuis kunnen komen, hebben we daarbij aangepaste looproutes. Ook zijn  onze wachtruimtes anders ingericht dan u gewend bent. Zo kunnen alle pati ënten voldoende afstand tot elkaar houden. Daarnaast stellen wij u bij het maken van de afspraak al een aantal vragen over uw gezondheid.

Wat met afspraken, onderzoeken en ingrepen die al ingepland stonden na 3 mei?
We gaan alsnog veel niet-dringende afspraken, onderzoeken en ingrepen moeten uitstellen. Hoort u niets van ons, dan gaat uw afspraak door zoals gepland. Indien uw afspraak, onderzoek of ingreep uitgesteld moeten worden, contacteren wij u (ten laatste één werkdag op voorhand).

 Mag er iemand mee naar mijn afspraak of onderzoek?
Het blijft belangrijk om zo weinig mogelijk mensen tegelijk in het ziekenhuis toe te laten om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Ambulante pati ënten die het ziekenhuis bezoeken voor een raadpleging, een medisch onderzoek of een ingreep, worden verzocht alleen te komen, zonder begeleiding. Enkel indien het bezoek medisch noodzakelijk is en de pati ënt hiertoe assistentie nodig heeft,  mogen pati ënten vergezeld zijn door maximum één begeleider. Ook in die gevallen mogen personen met symptomen van respiratoire infectie (koorts, hoest of ademhalingsmoeilijkheden) niet als begeleider optreden. Een begeleider van een pati ënt mag deze niet meer begeleiden van zodra de betrokken pati ënt in het traject voor COVID-19 is opgenomen. Dit geldt voor alle medische disciplines.